Yhteentoimivuutta rakentamassa – ensihoidon tiedonhallinta

Vuonna 2013 käynnistettiin uuden kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektina. Salivirta & Partners on ollut mukana määrittelytyössä ja ensihoidon kansallisen tiedonhallinnan suunnittelussa usean vuoden ajan. Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus tulee osaksi viranomaisten yhteistä kenttäjärjestelmää (KEJO) kaikkien ensihoitopalvelun toimijoiden käyttöön. Järjestelmän vaiheistettu käyttöönotto on alkanut kahdessa sairaanhoitopiirissä loppuvuonna 2020.  

Yhteistyön lähtökohdat  

Aloitetaan kuvitteellisella tarinalla:

Hätäkeskus saa hätäpuhelun äkillisestä sairaskohtauksesta Tampereella vierailevasta miehestä, joka on kotoisin Oulusta. Paikalle lähetetään ambulanssi, potilaan ensihoito aloitetaan jo kohteessa ja sitä jatketaan matkalla kohti Tampereen yliopistollista sairaalaa. Miehellä on taustalla pitkäaikaissairauksia joiden tiedoista olisi apua, mutta hoitohistorian esiin kaivaminen on ambulanssista käsin hankalaa.

Ensihoidon lomassa toinen ensihoitaja kirjaa potilaan hoitotietoja joko kynällä paperiin tai tietokonepäätteelle. Perillä sairaalassa potilaan tiedot kulkevat hoitajien kautta lopulta lääkärille, joka kirjaa omia tietojaan eri järjestelmään, kuin ensihoito –  sitten kun ehtii. Potilaan kotipaikkakunnalle Ouluun tieto sairaskohtauksen yksityiskohdista ei siirry ehkä koskaan – osa tapauksesta jää potilaan oman kerronnan varaan.  

Yllä oleva kuvitteellinen tarina havainnollistaa hyvin ongelmaa, jonka parissa on painittu ensihoidossa vielä nykyisinkin. Ensihoidossa ei ole ollut yhteistä järjestelmää, vaan kukin sairaanhoitopiiri on ratkaissut tiedon keräämisen ja -hallinnan omalla tavallaan.  

Järjestelmien yhteen kutomista  

“Salivirta & Partners tuli mukaan THL:n projektiin määrittelemään sähköisen ensihoitokertomuksen ja KEJOn tietosisältöjä ja toiminnallisia vaatimuksia jo vuoden 2015 alussa. Lisäksi he ovat olleet sopimuskumppanina auttamassa kansallisen ensihoidon tietovarannon suunnittelussa ja määrittelyssä”, kertoo Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikössä erityisasiantuntijana työskentelevä Lasse Ilkka.  

Tavoitteena oli siis saada ensihoidon parissa oleva henkilökunta kommunikoimaan muun terveydenhuollon kanssa sujuvammin. Keskeinen järjestelmä tässä ensihoidon kirjauksissa ja tiedonhallinnassa on KEJO, jossa ensihoitokertomukset muodostetaan. Ne tallennetaan myös kansalliseen terveysarkistoon, eli Kantaan.

Me Salivirta & Partnersilla olemme toimineet yhteistyön aikana eräänlaisina sote-arkkitehteinä, tuoden ensihoitoa entistä lähemmäs muuta terveydenhuoltoa. “Salivirta & Partnersilla on ollut tämän kansallisen järjestelmän suunnittelussa ja toimeenpanon tukemisessa suuri rooli”, kiittelee Ilkka.  

Salivirran asiantuntijoille yhteistyö on ollut otollinen tilanne valjastaa monipuolinen osaaminen hyötykäyttöön. Ilkka komppaa kehujen kera: ”Vaikka näin mittavassa yhteistyössä on paljon lautasella, ovat Salivirta & Partnersin kokeneet asiantuntijat osoittautuneet todella ammattitaitoisiksi ja luotettaviksi”. Hän jatkaa: “Salivirran asiantuntijat ovat määritelleet, mitä asioita valtakunnallisessa järjestelmässä pitää olla”. 

Erityisesti aiemmat kokemukset alalta loivat meille Salivirta & Partnersilla parhaat lähtökohdat hankkeeseen. KEJOn ja kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen taustajärjestelmänä toimii valtakunnallinen Kanta-palvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että KEJO -järjestelmään kirjatut tiedot siirtyvät suoraan Kantaan nähtäväksi niin hoitohenkilökunnalle ympäri Suomen, kuin potilaalle itselleen. Lisäksi potilaiden kriittiset terveystiedot ovat ensihoitohenkilöstön käytettävissä. Salivirta & Partnersilla on Suomen paras osaaminen Kanta-palvelusta, sillä olemme olleet mukana sen kehittämisessä aina sen perustamisesta lähtien. 

On ollut keskeistä ymmärtää, miten tiedot liikkuvat ensihoitokertomuksesta Kantaan ja sieltä taas edelleen muihin järjestelmiin. Salivirran asiantuntijat ovat olleet mukana Kanta-järjestelmän kehittämisessä ja heillä on muun muassa sovellusarkkitehtuuriosaamista, joka on ollut merkittävää tietotaitoa meille” Ilkka toteaa.

 

Kuva ensihoidon tiedonhallinnan tavoitetilasta (Ilkka 2015, Esiselvitys ensihoitopalvelun valtakunnallisesta tiedonhallinnasta)

Ensihoito ei ole irrallinen osa muusta terveydenhuollosta 

Ensihoidon tietojen suunnittelussa on valmistauduttu myös tietojen hyödyntämiseen toiminnan arviointia ja kehittämistä varten. Tätä tarkoitusta varten muodostuu ensihoidon kansallinen tietovaranto. “THL:n tietovarantoon kertyvät jatkossa valtakunnallisesti tiedot ensihoidon kenttätoiminnasta, ja niihin voidaan yhdistää potilaiden jatkohoitotiedot. Näin ollen on mahdollista ensimmäistä kertaa kansallisesti laittaa fokus ensihoidon tietojen hallinnassa todella potilaan saamaan hyötyyn”, kertoo Ilkka.  

Vaikka sähköisen ensihoitokertomuksen kokonaisvaltainen käyttöönotto häämöttää vasta lähitulevaisuudessa, se on jo tässä vaiheessa parantanut käyttöönoton aloittaneiden  ammattilaisten kommunikaatiota.  

“Käyttöönoton aloituksesta on tullut hyvää palautetta. KEJO -järjestelmä on toiminut hyvin ja esimerkiksi hätätilassa olevien potilaiden kriittisten taustatietojen hakeminen Kanta-palvelusta on ollut sujuvaa”, kertoo Ilkka. Hän jatkaa: “Ensihoitokertomus on parantanut tietojen saamista myös ensihoitohenkilöstön päätöksentekoa varten. Lisäksi terveydenhuollon toimipisteistä on tullut hyvää palautetta. Esimerkiksi enää ambulanssista ei mene tieto alueellisiin järjestelmiin, vaan tieto menee valtakunnalliseen Kanta-palveluun, jonka kautta alueelliset järjestelmät lukevat ensihoitokertomuksen”. 

Sujuvaa yhdessä pelaamista  

Kuuden vuoden yhteistyön aikana on ehditty tutustua molemmin puolin. Fiiliksiä yhteistyöstä spontaanisti kysyttäessä Ilkka vastaa: “Ensimmäisenä Salivirta & Partnersista nousee mieleen luotettava yhteistyökumppani. He ovat asiantuntevia, ja sanoisin, että heitä kuvaa termi ratkaisukeskeisyys. Vaikka koko Suomen kattavassa järjestelmässä on erilaisia haasteita, niin ratkaisuja on aina etsitty ja löydettykin!”  

Meillä Salivirta & Partnersilla on aito kiinnostus sosiaali- ja terveydenhuoltoalan haasteisiin. Haluamme päivittäisellä työllämme viedä asioita eteenpäin ja löytää kaikin puolin yhteiskuntaa paremmin palvelevia ratkaisuja. “Allekirjoitan kyllä tämän, sillä se ajatus välittyy heistä”, kertoo Ilkka keskustelun lopuksi.

 

Esimerkkejä yhteistyössä tuotetusta dokumentaatiosta:

Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus : Tietosisältö sekä toiminnallinen ja vaatimusmärittely

Esiselvitys ensihoitopalvelun valtakunnallisesta tiedonhallinnasta

Ensihoitopalvelun kansallinen tietovaranto ja tiedolla johtaminen

Ensihoitokertomus CDA

THL/Tietosisältö – Ensihoito

 

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteentoimivuuden rakentamiseen liittyvistä palveluistamme täältä.

Töihin meille |

NHG Salivirta kasvaa ja kehittyy. Haemme jatkuvasti riveihimme uusia, osaavia tekijöitä. Olemme siirtäneet työpaikkailmoituksemme NHG-konsernin sivuille, löydät ne osoitteesta https://nhg.fi/toihin-meille/

Uutisia |

NHG ostaa Salivirta & Partnersin

Kasvuyhtiö Nordic Healthcare Group (NHG) laajentaa toimintaansa ostamalla arvostetun sosiaali- ja terveysalan digitalisoinnin asiantuntijayrityksen Salivirta & Partnersin (Salivirta Oy). Salivirran asiantuntemus ja kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen muotoilusta ja digitalisoinnista vahvistavat NHG:n tarjontaa, mikä mahdollistaa entistä kattavammat palvelut ja ratkaisut NHG:n asiakkaille Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Kaupan myötä NHG:n henkilöstön määrä nousee noin kahteensataan. ”Sosiaali- ja… Read more »

Ajatuksiamme |

Odotettavissa: niukkuutta ja runsaudenpulaa

Blogiteksti on julkaistu alunperin Profession blogissa osana Tulevaisuuden sairaala -tapahtumaa. Aivan liian pitkään kypsytelty sote-uudistus on vihdoin totta. Vaikean raskausajan ja kivuliaan synnytyksen tuloksena ei parkaissut ihan kympin vauva. Nyt keskoskaappiin siirrettynä se kuitenkin kasvaa ja kehittyy. Synnytyslaitokselta sote kotiutuu tällä tietoa 1.1.2023, jolloin uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Raskausaikana maakunta-nimellä puhuteltu sote-lapsi on jo kastettu:… Read more »

 

Sotemuotoilu | Teknologia ja toimitilat | Työmme |

OYS 2030 – Uuden toiminnan teknologia (UUTE)

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) tavoite on vähintäänkin kunnianhimoinen: rakentaa maailman älykkäin sairaala vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tarkoituksenmukaisen uuden teknologian hankintaa ja käyttöönottoa. Tavoitetta on lähestytty UUTE, eli Uuden toiminnan teknologia -kehittämisohjelmalla, joka koordinoi uuden sairaalan tietojärjestelmiin liittyvää kehittämistyötä sekä vastaa hankkeen teknologiasuunnittelusta ja -hankinnoista.   Yhteistyön lähtökohdat  Yhteistyö OYSin kanssa polkaistiin käyntiin vuodenvaihteessa 2017, jolloin Salivirta… Read more »

Teknologia ja toimitilat | Työmme |

Kainuun uusi sairaala – visiosta valmiiksi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä eli Kainuun sote tuottaa Kainuun kuntien julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Vuonna 2015 kuntayhtymällä oli edessään uuden sairaalan rakentaminen Kajaaniin, ja siitä sai alkunsa yhteistyö Salivirta & Partnersin kanssa. Yhteistyön lähtökohdat “Käynnistimme uuden sairaalan suunnitteluprojektin vuonna 2015, jolloin mukana olivat arkkitehdit, muut suunnittelijat ja rakentajat. Tarvitsimme vielä ICT-kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijan, joka voisi… Read more »

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen | Uutisia |

Haastava sote-ympäristö vaatii johtajuutta – uudistumiskykyä ja sitoutuneisuutta coachingilla

Johtajuus muutoksessa Sote-johtaminen on historiansa kenties suurimman muutoksen edessä. Hallituksen sote-uudistus käynnistyy maakunnissa tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistusohjelmin. Tavoitteena on siirtyminen 21 hyvinvointialueeseen vuoden 2023 alusta. Samaan aikaan sote-organisaatiot toteuttavat parhaansa mukaan jo vahvistettuja strategioitaan ja kehitysohjelmiaan kiristyvän ja epävarman taloustilanteen ilmapiirissä. Keskellä nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä on suuri paine modernisoida johtamistyötä sekä uudistaa työ- ja palvelukulttuuria.… Read more »

 

Ajatuksiamme |

Asiakaskokemus sen kertoo: ”Salivirrassa asiakkaan kohtaaminen on kohdillaan”

Asiakaskokemuksen mittaamiseen erikoistuneen Trustmaryn tekemän tutkimuksen loppuraportin lukeminen hymyilyttää: Salivirta sai Net Promoter Score (NPS*) -arvosanaksi huikeat 87! Arvosana jakautui seuraavasti: Suosittelijat 87 %, Passiiviset 13 % ja Arvostelijat 0 %. Poikkeuksellisen korkeat NPS-luku ja julkinen suositteluhalukkuus kertovat meille siitä, että olemme onnistuneet työssämme ilmeisen erinomaisesti. Asiakkaidemme kommentteja lainaten: ”Salivirran hyvä ammattitaito ja konsulttien terävä… Read more »

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Työntekijäkokemus on asiakaskokemuksen paras kaveri

Kirjoitus on osa videoblogisarjaa, lisätietoja täältä. Asiakaskokemuksesta on puhuttu paljon. Se on varmaankin kaikille jo käsitteenä tuttu ja vähintäänkin se on muistettu mainita organisaatioiden strategioissa. Talent Vectian tekemän selvityksen (Työntekijäkokemus 2020) mukaan asiakaskokemus on strateginen prioriteetti jo 75%:ssa organisaatioista. Sen sijaan työntekijäkokemus oli selvityksen mukaan strateginen prioriteetti vasta vain 44%:ssa organisaatioista. Tämä seikka on hyvin… Read more »

Työmme | Uutisia |

Kuinka autoimme asiakkaitamme onnistumaan?

Kokemuksia.fi tuotti kolmen palveluitamme käyttäneen asiakkaan asiakastarinat. Näitä tarinoita ei ole käsikirjoitettu. Katso, kuinka autoimme asiakkaitamme onnistumaan – vai kuinka siinä kävikään?