Avainsana: #salivirta

Salivirran johtajuusblogisarja osa 1/10. Kasva täyteen johtajuuteen – pysähtymällä.

Kuka minä olen?

Johtajuuden ytimessä on oman identiteetin tunteminen. Blogisarjani esittelyssä kerroin, että maalaan näissä kirjoituksissa oman tulkintani johtajuuden taulusta. Sen tarkoituksena on auttaa lukijaa havaitsemaan ja tulkitsemaan johtajuuteen liittyviä osa-alueita kenties uudella tavalla. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa pysähdyn identiteetin ja itseymmärryksen ääreen.

Jatkuvaa kysymistä ja tutkimustyötä

Psykologiassa identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään, ja sen perustana ovat ihmisen omat persoonalliset ominaisuudet. Nämä ominaisuutemme kehittyvät, kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Muuttuva identiteetti on matkassa mukana läpi elämämme.

Johtajuuden ytimen ja samalla perustan muille johtajuuden osa-alueille luo kokemukseni mukaan juuri identiteetti eli käsitys ja ymmärrys omasta itsestä. Kuka minä olen? Miten minusta on tullut minä? Millaiset tilanteet, asiat tai kohtaamiset ovat vaikuttaneet minuun eniten? Millaisia vahvuuksia ja piirteitä käyttäytymiseeni liittyy ja miten ne ilmenevät ja näkyvät muille? Identiteetin etsiminen tuntuu olevan altistumista jatkuvaan kysymiseen ja oman sisäisen maailman tutkimiseen.

Oman identiteetin tunteminen on palkitsevaa

Minulle identiteettini erilaisissa johtamistehtävissä on ollut vuosien varrella paikoin selkeämpi, mutta välillä sumuisempi ja vaikeammin hahmotettavissa. Toisinaan se ollut myös kadoksissa, eksyksissä ja kriisiytynytkin. Matka tähän päivään ei ole ollut suora tie, eikä se ole ollut vailla kuoppia. Oman johtajuuden tasapainoon saaminen on vaatinut joskus rankkoja ratkaisuja ja nöyrtymistä tilanteiden edessä. Olen myös oppinut, että identiteettiä on palkitsevaa etsiä, rakentaa ja vahvistaa yhä uudelleen ja uudelleen, tapahtui mitä tahansa. Helppoa tämä työ ei aina ole, mutta sen tulokset näkyvät omassa toiminnassa ja hyvinvoinnissa paitsi itselle, myös kaikille niille ihmisille, joihin johtajuudellani on vaikutusta tai merkitystä.

Eniten olen oppinut työni kautta arvostamaan niitä tapaamiani johtajia ja esimiehiä tai sellaisiksi haluavia, joilla uteliaisuus oman identiteetin tutkimiseen on säilynyt vahvana, ja joilla on tahtoa ja kyvykkyyttä löytää tasapainoa erilaisissa johtajuutta vaativissa tilanteissa. Hyvin usein juuri tällaisia ihmisiä arvostetaan työyhteisöissä ja erilaisissa sidosryhmissä, koska hyvä itsetuntemus auttaa tulkitsemaan myös muita kanssaihmisiä. Toki on niin, että erilaisissa tilanteissa ja työyhteisöissä tarvitaan erilaista johtajuutta, mutta silti. Hyvä johtajuus tunnistetaan, eikä se ole kaavoihin pakotettua auktoriteetin kyseenalaistamatonta käyttöä.

Työvälineitä löytyy paljon

Keinoja oman identiteetin tutkimiseen on todella paljon ja niitä voi käyttää monipuolisesti eri tilanteissa. Persoonallisuutta ja käyttäytymistä arvioivat profiilikyselyt huolellisesti purettuina ovat usein oiva tapa lähteä liikkeelle. Myös aihealueen kirjallisuus ja artikkelit, tutkimusraportit, videotallenteet ja vertaiskeskustelut kollegojen kanssa ovat hyödyllisiä oman ajattelun testaamisessa. Oman johtajuuden ja identiteetin tutkimusmatkalla on kokemukseni mukaan kuitenkin tuloksellisinta saada oivalluksia ja luottamuksellista tukea omalle kasvulle työyhteisön ulkopuolelta, esimerkiksi ammattimaiselta johdon coachilta, jonka tehtävänä on kysyä ne oikeat, joskus kiperätkin, kysymykset.

 

Herättikö tämä ajatuksia? Kommentoi somessa tai meilitse, keskustelu on tervetullutta! Muistathan lisätä hashtagin #leadfulness mukaan. Sarjan seuraavassa osassa tulen käsittelemään arvoja ja perusolettamuksia osana johtajuutta. Kirjoitus ilmestyy viikolla 32.

Salivirran johtajuusblogisarja, osa 0/10: Kasva täyteen johtajuuteen – pysähtymällä

Prologi: miksi kirjoitan johtajuudesta?

Toimin työkseni johdon coachina ja olen kokenut johtajuuteen liittyvät ilmiöt mielenkiintoisiksi jo pitkään. Oikeastaan niin pitkään kuin olen ollut niiden kanssa tekemisissä joko johtajana tai johdettavana työntekijänä. Eli kuta kuinkin koko urani ajan aina torimyyjän hommista erilaisten johtajatehtävien kautta tähän päivään. Taitaa olla niin, että olemme työelämässä aina joko itse johtajia tai sen kohteita ja joskus molempia samaan aikaan. Onko muita vaihtoehtoja?

Olen hellinyt ajatusta, että kokoaisin omakohtaisia havaintoja ja kokemuksia johtajuudesta napakoiden blogitekstien muotoon niin omaksi ilokseni kuin muidenkin ajatuksia jäsentämään. Nyt on aika kääriä hihat. Olen löytänyt sisäisen kipinän, selkeän tavoitteen ja on jännittävää nähdä, millainen matka tästä syntyy.

Toivottavasti saan seurakseni johtajuudesta kiinnostuneita kanssakulkijoita. Johtajuus kun ansaitsee yhä enemmän huomiota ja sen kehittymisen eteen kannattaa tehdä töitä, nähdä vaivaa. Johtajuus on niin moniulotteinen asia, että on vaikea kuvitella kenenkään löytävän kaiken selittävää teoriaa. Näkemyksiä on toki lukemattomia, eikä kukaan omista johtajuutta ilmiönä. Johtajuus on ennen kaikkea henkilökohtainen kokemus, joka parhaimmillaan sitoo meidät osaksi yhteisöä.

Millaisia tekstejä aion kirjoittaa?

Blogien on tarkoitus olla lyhyitä ja tiiviitä, helposti lähestyttäviä ja luettavia. Jokaisessa blogissa tuon esille yhden tai kaksi oivalluttavaa väitettä tai teemaa, joiden avulla sanoitan ja tarkastelen johtajuutta ilmiönä ja toimintana. Näistä teeseistä rakennan blogisarjaani punaisen langan, jonka tehtävänä on käsitteiden yhdistäminen ja sitominen. Ja, koska olen johdon coach, esitän lukijoita haastavia kysymyksiä sopivissa kohdin.

Blogeja on tarkoitus julkaista yhteensä kymmenen. Ne ilmestyvät noin viikon välein ja julkaistaan Salivirta & Partnersin verkkosivuilla. Lukijoita kannustan tuttuun tapaan jakamaan tekstejä omissa some-kanavissaan, kommentoimaan Salivirran LinkedInissä tai vaikkapa suoraan sähköpostitse. Dialogi on toivottavaa. Jos vielä muistatte lisätä hashtagin #leadfulness, saamme koosteen kommenteista yhteen paikkaan.

Miksi tätä kannattaa seurata?

Päämääräni on maalata teksti kerrallaan johtajuuden taulu, jonka avulla voidaan tunnistaa ja määrittää joko meille coacheina toimiville tai coachattaville henkilöille johtajuuden kasvun osa-alueet ja tavoitteet. Haen tauluun vaikutteita johdon coachingin laajasta metodiperheestä ja omista kokemuksistani. Olennaista on löytää tilaa myös pysähtymiselle ja siksi haluan korostaa taitoa pysähtyä kuuntelemaan ja tutkimaan omaa johtajuutta. Johtajuuteen kasvaminen perustuu yhä enemmän pysähtymisen taitoon.

Johtajuuden ytimessä on oman identiteetin tunteminen ja ymmärrys omasta käyttäytymisestä. Blogisarjan ensimmäisessä varsinaisessa osassa lähdemmekin tarkastelemaan kysymyksiä, jotka liittyvät itsensä ymmärtämisen ja hyväksymisen tarpeeseen.

Tervetuloa mukaan!