Sote-toimitilat ja hyvinvointiteknologiat

Sote-toimitilat ja hyvinvointiteknologiat

Asiantuntijapalveluidemme avulla sote-toimitilojen ja hyvinvointiteknologian investoinnit kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen.

Oli visiona sitten rakentaa älykäs sairaala tai tuoda terveyskeskus tähän päivään, ohjaamme investointihankkeen onnistuneesti kaikkien vaiheiden läpi aina visioinnista suunnitteluun ja toteutukseen.

Vie investointihanke kerralla maaliin asiantuntijavahvistuksella 

Digitalisaatio muuttaa perusteellisesti sen, miten sote-palveluita tuotetaan ja miten palveluiden lisäarvo tulevaisuudessa syntyy. Monet käytössä olevat sairaalat, terveyskeskukset ja muut kiinteistöt on rakennettu 60- ja 70-luvuilla. Ne eivät enää vastaa nykyaikaisen palvelutuotannon tarpeita.

Kiinteistöihin liittyvät kustannukset edustavat sote-palvelutuotannossa varsin pientä osaa kokonaisuudesta ja siten on osoitettu, että jo alle 10% tuottavuusparannuksella saavutetaan säästöt, joilla kuoletetaan uuden kiinteistön investointikustannukset. Tästä johtuen Suomessa on parhaillaan käynnissä merkittävä sote-uudisrakennus- ja saneerausponnistus.

Sote-toimialan erityistarpeiden ymmärtäminen, riippumattomuus toimittajista ja vahva teknologiaosaaminen on johdattanut Salivirran mukaan merkittäviin investointihankkeisiin. Emme tarjoa rakennuspalveluita tai tuota rakennussuunnittelupalveluita. Erikoisosaamistamme on se, miten teknologia valjastetaan tukemaan kiinteistössä tapahtuvaa sote-toimintaa. Olemme luottokonsultti asiakkaille, joiden visiona on rakentaa älykkäät tilat jotka mahdollistavat sujuvan palvelutuotannon.

Olemme muun muassa luoneet vision älykkäästä sote-kiinteistöstä sekä saattaneet useita visioita valmiiksi yhdessä maan johtavien rakentajien kanssa. Asiantuntijuutemme ja toimittajariippumattomuutemme ansiosta voimme aidosti toimia asiakkaidemme luottokumppanina sote-alan investointihankkeissa nyt ja tulevaisuudessa.

Riippumaton tuki sote-toimitilan suunnittelusta käyttöönottoon

Rakennushankkeet ovat laajoja kokonaisuuksia, joissa vaaditaan sekä näkemystä tulevaisuuden sote-tarpeista, että tekniikan kehittymisestä. Olemme olleet mukana useissa maamme merkittävimmissä sairaalahankkeissa, joten tiedämme, mitä sote-toimitilan onnistunut investointihanke vaatii ja mitkä ovat sen yleisimmät sudenkuopat.

Oli visiona sitten rakentaa älykäs sairaala tai tuoda terveyskeskus tähän päivään, ohjaamme investointihankkeen onnistuneesti kaikkien vaiheiden läpi aina visioinnista suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoihin.

Esimerkkejä hankkeista, joita olemme olleet toteuttamassa

2014–2017 Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus: visio, tavoitearkkitehtuuri, toteutusajan asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelut

2015– Kainuun keskussairaala, Kainua-allianssi: Älykäs sairaala -visio, tavoitearkkitehtuuri, toteutusajan asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelut

2016 Keski-Suomen Nova: älykäs sairaala -visio ja tiekartta

2016– Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS2030 Tulevaisuuden sairaala: teknologiavisio, UUTE-kehittämisohjelman organisoinnin tuki, asiantuntijapalvelut

2017– Kanta-Hämeen keskussairaala, ASSI-allianssi: älykäs sairaala-visio ja tiekartta, allianssin kehitysvaiheen asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelut

Optimaalisinta teknologiaa kestävästi ja kannattavasti 

Teknologia kehittyy vauhdilla ja sen perässä voi olla vaikea pysyä. Me tunnemme niin olemassa olevat teknologiaratkaisut kuin uudet, markkinoille tulevat teknologiat ja teknologiatoimittajat. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, hankkimaan ja ottamaan käyttöön teknologiaratkaisuista optimaalisimmat.

Kestävillä ja kannattavilla teknologiavalinnoilla takaamme investoinnin pitkän ja vakaan elinkaaren. Toimittajariippumattomina voimme myös toimia puolueettoman kilpailutuskonsultin roolissa.

Esimerkkejä teknologiaratkaisuista, joita olemme olleet suunnittelemassa, kilpailuttamassa tai käyttöönottamassa:

 • Asiakas- ja potilastietojärjestelmät (APTJ)
 • Tuotannonohjausjärjestelmät
 • Potilasvirran hallintaratkaisut ja itseilmoittautumisjärjestelmät
 • Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmät
 • Sisätilapaikannus ja logistiikka-automaatio
 • Viestintäjärjestelmät, kuten info-ja äly-tv:t
 • Kameravalvontajärjestelmät
 • Kulunhallintaratkaisut
 • IDM/IAM ja sähköiset henkilökortit
 • Puheviestintäratkaisut
 • Tietoliikenneratkaisut ja IT-infrastruktuuri

Investoinnin laadukas suunnittelu ja läpivienti sinetöi menestyksen

Oli kyseessä sitten sairaala ICT-infrastruktuureineen tai yksittäinen järjestelmä, investoinnin menestyksekäs läpivienti vaatii aina selkeän käsityksen sen tavoitteista, kustannuksista, aikatauluista sekä menettelytavoista. Oleellinen osa menestystä on myös hyvin suunniteltu ja onnistunut käyttöönotto.

Me Salivirta & Partnersilla olemme tukenasi investointiprosessien laadukkaassa suunnittelussa ja läpiviennissä. Takaamme parhaan mahdollisen lopputuloksen hyödyntämällä monipuolista osaamistamme aina strategisesta suunnittelusta yhteentoimivuuden rakentamiseen.

Eri teknologioiden yhteensovittamista tukee laaja-alainen ja kansallisesti tunnustettu osaamisemme ICT- ja kokonaisarkkitehtuurityöstä. Lisäksi hyödynnämme palvelumuotoilun menetelmiä varmistaaksemme toiminnan ja teknologian yhteentoimivuuden. Hankintaosaamisemme puolestaan varmistaa hankintojen sujuvuuden.

Esimerkkejä palveluistamme

 • Tavoitetilan ja vision kuvaaminen sekä eri sidosryhmien sitouttaminen
 • Optimaalisten teknologiaratkaisujen löytäminen
 • Budjetointi, kustannusarviot sekä hankintakokonaisuuksien määrittely
 • Teknologiahankkeiden organisointi
 • Käyttöönottoon liittyvät tehtävät
 • Jatkuvaan toimintaan siirtymisen tuki

 

Miten voisimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä!

Lisätietoja
Jätä yhteydenottopyyntö  Rekisteriseloste

  Lue myös

  Lue artikkeli

  Lue artikkeli

  Lue artikkeli

  Lue artikkeli