Sote-toimitilat ja hyvinvointiteknologiat

Sote-toimitilat ja hyvinvointiteknologiat

Asiantuntijapalveluidemme avulla sote-toimitilojen ja hyvinvointiteknologian investoinnit kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen.

Oli visiona sitten rakentaa älykäs sairaala tai tuoda terveyskeskus tähän päivään, ohjaamme investointihankkeen onnistuneesti kaikkien vaiheiden läpi aina visioinnista suunnitteluun ja toteutukseen.

Vie investointihanke kerralla maaliin asiantuntijavahvistuksella 

Digitalisaatio muuttaa perusteellisesti sen, miten sote-palveluita tuotetaan ja miten palveluiden lisäarvo tulevaisuudessa syntyy. Monet käytössä olevat sairaalat, terveyskeskukset ja muut kiinteistöt on rakennettu 60- ja 70-luvuilla. Ne eivät enää vastaa nykyaikaisen palvelutuotannon tarpeita.

Kiinteistöihin liittyvät kustannukset edustavat sote-palvelutuotannossa varsin pientä osaa kokonaisuudesta ja siten on osoitettu, että jo alle 10% tuottavuusparannuksella saavutetaan säästöt, joilla kuoletetaan uuden kiinteistön investointikustannukset. Tästä johtuen Suomessa on parhaillaan käynnissä merkittävä sote-uudisrakennus- ja saneerausponnistus.

Sote-toimialan erityistarpeiden ymmärtäminen, riippumattomuus toimittajista ja vahva teknologiaosaaminen on johdattanut Salivirran mukaan merkittäviin investointihankkeisiin. Emme tarjoa rakennuspalveluita tai tuota rakennussuunnittelupalveluita. Erikoisosaamistamme on se, miten teknologia valjastetaan tukemaan kiinteistössä tapahtuvaa sote-toimintaa. Olemme luottokonsultti asiakkaille, joiden visiona on rakentaa älykkäät tilat jotka mahdollistavat sujuvan palvelutuotannon.

Olemme muun muassa luoneet vision älykkäästä sote-kiinteistöstä sekä saattaneet useita visioita valmiiksi yhdessä maan johtavien rakentajien kanssa. Asiantuntijuutemme ja toimittajariippumattomuutemme ansiosta voimme aidosti toimia asiakkaidemme luottokumppanina sote-alan investointihankkeissa nyt ja tulevaisuudessa.

Riippumaton tuki sote-toimitilan suunnittelusta käyttöönottoon

Rakennushankkeet ovat laajoja kokonaisuuksia, joissa vaaditaan sekä näkemystä tulevaisuuden sote-tarpeista, että tekniikan kehittymisestä. Olemme olleet mukana useissa maamme merkittävimmissä sairaalahankkeissa, joten tiedämme, mitä sote-toimitilan onnistunut investointihanke vaatii ja mitkä ovat sen yleisimmät sudenkuopat.

Oli visiona sitten rakentaa älykäs sairaala tai tuoda terveyskeskus tähän päivään, ohjaamme investointihankkeen onnistuneesti kaikkien vaiheiden läpi aina visioinnista suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoihin.

Esimerkkejä hankkeista, joita olemme olleet toteuttamassa

2014–2017 Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus: visio, tavoitearkkitehtuuri, toteutusajan asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelut

2015– Kainuun keskussairaala, Kainua-allianssi: Älykäs sairaala -visio, tavoitearkkitehtuuri, toteutusajan asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelut

2016 Keski-Suomen Nova: älykäs sairaala -visio ja tiekartta

2016– Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS2030 Tulevaisuuden sairaala: teknologiavisio, UUTE-kehittämisohjelman organisoinnin tuki, asiantuntijapalvelut

2017– Kanta-Hämeen keskussairaala, ASSI-allianssi: älykäs sairaala-visio ja tiekartta, allianssin kehitysvaiheen asiantuntija- ja projektipäällikköpalvelut

Optimaalisinta teknologiaa kestävästi ja kannattavasti 

Teknologia kehittyy vauhdilla ja sen perässä voi olla vaikea pysyä. Me tunnemme niin olemassa olevat teknologiaratkaisut kuin uudet, markkinoille tulevat teknologiat ja teknologiatoimittajat. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, hankkimaan ja ottamaan käyttöön teknologiaratkaisuista optimaalisimmat.

Kestävillä ja kannattavilla teknologiavalinnoilla takaamme investoinnin pitkän ja vakaan elinkaaren. Toimittajariippumattomina voimme myös toimia puolueettoman kilpailutuskonsultin roolissa.

Esimerkkejä teknologiaratkaisuista, joita olemme olleet suunnittelemassa, kilpailuttamassa tai käyttöönottamassa:

 • Asiakas- ja potilastietojärjestelmät (APTJ)
 • Tuotannonohjausjärjestelmät
 • Potilasvirran hallintaratkaisut ja itseilmoittautumisjärjestelmät
 • Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmät
 • Sisätilapaikannus ja logistiikka-automaatio
 • Viestintäjärjestelmät, kuten info-ja äly-tv:t
 • Kameravalvontajärjestelmät
 • Kulunhallintaratkaisut
 • IDM/IAM ja sähköiset henkilökortit
 • Puheviestintäratkaisut
 • Tietoliikenneratkaisut ja IT-infrastruktuuri

Investoinnin laadukas suunnittelu ja läpivienti sinetöi menestyksen

Oli kyseessä sitten sairaala ICT-infrastruktuureineen tai yksittäinen järjestelmä, investoinnin menestyksekäs läpivienti vaatii aina selkeän käsityksen sen tavoitteista, kustannuksista, aikatauluista sekä menettelytavoista. Oleellinen osa menestystä on myös hyvin suunniteltu ja onnistunut käyttöönotto.

Me Salivirta & Partnersilla olemme tukenasi investointiprosessien laadukkaassa suunnittelussa ja läpiviennissä. Takaamme parhaan mahdollisen lopputuloksen hyödyntämällä monipuolista osaamistamme aina strategisesta suunnittelusta yhteentoimivuuden rakentamiseen.

Eri teknologioiden yhteensovittamista tukee laaja-alainen ja kansallisesti tunnustettu osaamisemme ICT- ja kokonaisarkkitehtuurityöstä. Lisäksi hyödynnämme palvelumuotoilun menetelmiä varmistaaksemme toiminnan ja teknologian yhteentoimivuuden. Hankintaosaamisemme puolestaan varmistaa hankintojen sujuvuuden.

Esimerkkejä palveluistamme

 • Tavoitetilan ja vision kuvaaminen sekä eri sidosryhmien sitouttaminen
 • Optimaalisten teknologiaratkaisujen löytäminen
 • Budjetointi, kustannusarviot sekä hankintakokonaisuuksien määrittely
 • Teknologiahankkeiden organisointi
 • Käyttöönottoon liittyvät tehtävät
 • Jatkuvaan toimintaan siirtymisen tuki

 

Miten voisimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä!

Lisätietoja
Jari Sassi

Jari Sassi

Johtava konsultti, osakas
+358 50 313 8091
jari.sassi@salivirta.fi

Lue myös

Etsimme joukkoomme Sote-järjestelmäintegraatioiden osaajaa Tampereelle

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointitoimialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Tarjoamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatioon liittyviä asiantuntijapalveluita aina strategian tasolta arjen asiakastyöhön. Autamme asiakkaitamme luomaan yhteentoimivuutta ja uudistumisen edellytyksiä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Etsimme joukkoomme SOTE-JÄRJESTELMÄINTEGRAATIOIDEN OSAAJAA TAMPEREELLE Salivirta on työstämässä asiakkaidensa lukuun useita uraauurtavia hankkeita, joissa tuodaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät 2020-luvulle. Työskentelemme… Read more »

Lue artikkeli

Näin tehdään tulevaisuuden sairaala

Jo pelkkä määritelmä sille, millainen on tulevaisuuden sairaala, on haaste itsessään. Ensialkuun kannattaa määrittää se, kuinka pitkälle tulevaisuuteen tiirataan.

Lue artikkeli

Kainuun uusi sairaala

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä uudistaa Kainuun keskussairaalan tilat ja toiminnot vuoteen 2021 mennessä laajassa uudisrakennushankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta 10% toiminnallisten muutosten, uuden rakennuksen tila- ja logistiikkaratkaisujen sekä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Salivirta on ollut mukana hankkeessa asiantuntijana kesästä 2015, jolloin yhdessä hankkeen avainhenkilöiden kanssa synnytettiin Uuden sairaalan ICT-visio sekä laadittiin kehitystä ohjaava… Read more »

Lue artikkeli

JUST – Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus

Järvenpään kaupunki investoi rohkeasti uuden ajan sosiaali- ja terveyskeskukseen. Salivirta on ollut mukana hankkeessa sen suunnitteluvaiheesta lähtien. Vuonna 2014 laadittiin ICT-tavoitearkkitehtuuri, jossa kuvattiin JUST:iin tulevat ICT-ratkaisut, työstettiin rakennushankkeeseen kuuluville järjestelmille käyttäjävaatimukset sekä laadittiin ICT-investointibudjetti. Salivirta toimitti rakennuttajalle ICT-projektiurakan, jonka puitteissa Salivirran ICT-projektipäällikkö työskenteli JUST:ssa kokoaikaisesti ajalla 6/2015 – 12/2016.   Salivirran useat asiantuntijat ovat osallistuneet monipuolisesti hankkeen eri vaiheisiin mm.… Read more »

Lue artikkeli