Sote-strategiat ja johtamisen kehittäminen

Sote-strategiat ja johtamisen kehittäminen

Johtajuus on sote-toimialalla kriittinen menestystekijä ja siksi sitä tulee kehittää. Teknologian, digitalisaation ja työelämän murroksessa vaaditaan osallistavaa näkemyksellisyyttä, sekä vaikuttavaa johtajuutta uudistusten toteuttamiseksi.

Tuotamme ylimmän johdon coaching-palveluita sekä digi- ja hankintastrategioiden ja tiekarttojen laadinnan toimeksiantoja niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin asiakkaille. Palveluitamme käyttävät sairaanhoitopiirit, hyvinvointikuntayhtymät, kunnat ja kuntayhtymät sekä myös yritykset ja kolmannen sektorin yhteisöt.  Jokainen asiakastoimeksiantomme suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa, jotta kumppanuutemme on aito ja tuloksellinen.

Uudistuminen perustuu strategiaan ja johtajuuteen

Hyvinvointitoimialan yritykset ja julkiset sote-yhteisöt ennakoivat ja reagoivat toimintaympäristönsä muutoksiin strategioita laatimalla sekä niitä toimeenpanemalla. Globaalien megatrendien, kansallisen tason sosiaali- ja terveyspolitiikan, lainsäädännön, sekä toisaalta toimialan sisäisten muutosajureiden tunnistaminen ja muuntaminen oman organisaation jatkuvuutta turvaamaan on välttämätöntä. Teknologian, digitalisaation ja työelämän murroksessa vaaditaan osallistavaa näkemyksellisyyttä tulevaisuudesta, sekä vaikuttavaa johtajuutta uudistusten toteuttamiseksi.

Me Salivirta & Partnersilla olemme hyvinvointitoimialan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ylimmän johdon kokenut yhteistyökumppani. Olemme asiakkaidemme tukena, ajattelukumppanina ja apuna niin johtoryhmien kuin yksittäisten johtohenkilöiden kasvun ja uudistumisen matkalla. 

Digi- ja hankintastrategioiden ja -tiekarttojen laadinnan toimeksiannoilla sekä ylimmän johdon valmennuksella autamme yrityksiä sopeutumaan uuteen toimintaympäristöön. Suunnittelemme ja toteutamme jokaisen asiakastoimeksiantomme yhdessä asiakkaan kanssa. 

Tarjoamme käyttöösi vahvan asiantuntijatiimin

Olemme erikoistuneet digitalisaation ja tiedonhallinnan yhteentoimivuuden strategisiin kysymyksiin. Tunnemme sote-alan lainsäädännön, palvelu- ja ohjausjärjestelmät sekä toimijat, joten pystymme tarjoamaan aitoa ymmärrystä ja osaamista vaativiinkin strategiaprosesseihin.

Erilaisten digistrategioiden ja tiekarttojen laadintaprosessit ovat ydinosaamistamme. Asiantuntijoillamme on konkreettista kokemusta terveydenhuollon johtamisesta, joten pystymme tarjoamaan testattuja ratkaisuja ja näkemyksellisyyttä strategisen ja operatiivisen johtamisen yhdistämiseen.

Asiakastoimeksiantoihin konsulttimme tuovat muun muassa sote-alan johtamisen kokemusta ja asiantuntijuutta, sotemuotoilun mahdollisuuksia, tieto- ja laatujohtamisen asiantuntijuutta sekä teknologioiden ja etäfasilitoinnin uusinta osaamista.

Olemme tarvittaessa mukana myös strategisten muutosohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tuotamme hankejohtamisen palveluita tarjotaksemme katkeamattoman tuen strategiatyön tuesta toimeenpanon tiekarttojen laadintaan, hankkeistukseen ja toteutuksen ajan hankejohtoon.

Strategia vaikuttavaksi: Miten varmistan johtajuuden jatkuvassa muutoksessa

Strateginen uudistuminen monimutkaisessa toimintaympäristössä edellyttää tahtoa ja taitoa tutkia niin johtoryhmien kuin yksittäisten johtajienkin johtajuuskäyttäytymistä. Ryhmädynamiikka ja kyvykkyys navigoida muutoksien ja konfliktien ristipaineissa ovat kriittistä osaamista strategian ja toimintakulttuurien johtamisessa osaksi yhteisöjen arkea.

Yksittäisen johtajan kohdalla johtajuuden kokemuksen ja merkityksellisyyden reflektointi on tärkeää, jotta johtaja osaa keskittyä olennaisiin asioihin, sitoutuu muutoksiin ja kykenee kasvattamaan johtajuuden identiteettiään strategian suunnassa. Itsetuntemuksen ja omien voimavarojen ratkaisukeskeinen arviointi auttaa johtajaa toimimaan vaikuttavasti johtoryhmissä ja työyhteisössä. Ryhmien ja johtajien valmentavasta kehittämisestä hyötyy koko organisaatio.

Olemme asiakkaidemme tukena, ajattelukumppanina ja apuna niin johtoryhmien kuin yksittäisten johtohenkilöiden kasvun ja uudistumisen matkalla.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Lisätietoja
Jari Salomaa

Jari Salomaa

Executive coach, varatoimitusjohtaja
+358 50 462 6900
jari.salomaa@salivirta.fi

Jätä yhteydenottopyyntö  Rekisteriseloste

  Lue myös

  Utajärven kunta kehittää johtajuutta coaching-kumppanuuden keinoin

  Utajärven kunnan ja Salivirta & Partnersin yhteistyö alkoi vuoden 2020 alussa kun asiantuntijamme Jari Salomaa lähti coachaamaan kunnan johtoryhmän jäsenten johtajuutta. Mitä coaching on ja millaisia tuloksia sen avulla saavutetaan?  Yhteistyön lähtökohdat  Pitkä ja luottamuksellinen yhteistyö Utajärven kunnan kanssa sai alkunsa kunnan organisaatiouudistuksesta, jonka yhteydessä johtamisjärjestelmä uudistui ja johtoryhmä kasvoi. “Näiden uudistusten yhteydessä tunnistimme tarpeen vahvistaa johtajuutta. Se, että… Read more »

  Lue artikkeli

  Haastava sote-ympäristö vaatii johtajuutta – uudistumiskykyä ja sitoutuneisuutta coachingilla

  Johtajuus muutoksessa Sote-johtaminen on historiansa kenties suurimman muutoksen edessä. Hallituksen sote-uudistus käynnistyy maakunnissa tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistusohjelmin. Tavoitteena on siirtyminen 21 hyvinvointialueeseen vuoden 2023 alusta. Samaan aikaan sote-organisaatiot toteuttavat parhaansa mukaan jo vahvistettuja strategioitaan ja kehitysohjelmiaan kiristyvän ja epävarman taloustilanteen ilmapiirissä. Keskellä nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä on suuri paine modernisoida johtamistyötä sekä uudistaa työ- ja palvelukulttuuria.… Read more »

  Lue artikkeli

  Salivirran johtajuusblogisarja osa 1/10. Kasva täyteen johtajuuteen – pysähtymällä.

  Kuka minä olen? Johtajuuden ytimessä on oman identiteetin tunteminen. Blogisarjani esittelyssä kerroin, että maalaan näissä kirjoituksissa oman tulkintani johtajuuden taulusta. Sen tarkoituksena on auttaa lukijaa havaitsemaan ja tulkitsemaan johtajuuteen liittyviä osa-alueita kenties uudella tavalla. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa pysähdyn identiteetin ja itseymmärryksen ääreen. Jatkuvaa kysymistä ja tutkimustyötä Psykologiassa identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään, ja… Read more »

  Lue artikkeli

  Salivirran johtajuusblogisarja, osa 0/10: Kasva täyteen johtajuuteen – pysähtymällä

  Prologi: miksi kirjoitan johtajuudesta? Toimin työkseni johdon coachina ja olen kokenut johtajuuteen liittyvät ilmiöt mielenkiintoisiksi jo pitkään. Oikeastaan niin pitkään kuin olen ollut niiden kanssa tekemisissä joko johtajana tai johdettavana työntekijänä. Eli kuta kuinkin koko urani ajan aina torimyyjän hommista erilaisten johtajatehtävien kautta tähän päivään. Taitaa olla niin, että olemme työelämässä aina joko itse johtajia… Read more »

  Lue artikkeli

  Tavoitteet ja vaikutukset kehittämisessä

  Pomppaan nyt etäämmälle kotoisesta sote-kehityksestä ja digitalisaatiosta. Olin aiemmin työelämässä mukana kehittämässä elinkelpoista kestävää informaatioteknologiaa Afrikassa. Teimme informaatioteknologian avulla maailmasta parempaa paikkaa elää ja asua.

  Lue artikkeli