Sote-digitalisaation arkkitehtuuri

Sote-digitalisaation arkkitehtuuri

Edistämme sote-toimialan yhteentoimivuutta käytännönläheisesti ja tavoitteellisesti.

Ainutlaatuinen toimialaosaamisemme yhdistää sote-palveluiden teknologiaratkaisut yhteentoimiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Asiantuntijoillamme on tyypillisesti yli kymmenen vuoden kokemus vastaavista toimialamme asiantuntijatehtävistä.

Teknologiaratkaisujen lisäarvo syntyy yhteentoimivuudesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu jatkuvasti laajojen yhteiskunnallisten trendien, palvelutuotantomallien uudistumisen sekä rakenteita, toimintaa ja tiedonhallintaa ohjaavan sääntelyn myötä. Digitalisaation rooli tämän kehityksen mahdollistajana sekä haastajana on merkittävä.

Sote-toimijoiden on kyettävä tunnistamaan keskeisimmät uudistamis- ja kehittämistarpeet, priorisoimaan ne ja löytämään aidosti toimivat tavat pääosin epävarmassa ympäristössä, joka koostuu elinkaarensa eri vaiheissa olevista ratkaisuista. Poikkeuksetta tämän ympäristön merkittävin haaste on yhteentoimivuuden saavuttaminen. Huolellisesti suunniteltu arkkitehtuuri auttaa hahmottamaan kokonaisuuden ja luo edellytykset yhteentoimivuuden rakentamiselle.

Yhteentoimivuuden asialla jo vuodesta 2007

Olemme auttaneet asiakkaitamme sote-toimialan arkkitehtuurisuunnittelussa ja yhteentoimivuuden rakentamisessa jo vuodesta 2007 lähtien. Meillä on ainutlaatuista toimialaosaamista, joka auttaa yhdistämään eri näkökulmat yhteentoimiviksi kokonaisuuksiksi, käytännönläheisesti ja tavoitteellisesti. Ymmärrämme hyvinvointialan lainsäädännön, erityispiirteet ja kehityssyklit syvällisesti. Ymmärrämme näin ollen myös sen, mitä ei voi tehdä sääntelyn puitteissa. Siksi me voimme puhua yhteentoimivuudesta.

Yhteentoimivuuden rakentamisessa sovellamme mm. arkkitehtuurimenetelmiä-, malleja ja viitekehyksiä valiten tehtävään sopivimmat. Tunnemme alueen arkkitehtuuri- ja integraatiostandardit sekä tietomallit (mm. HL7, IHE, Continua, Snomed). Markkinoilla on muitakin toimijoita, jotka voivat sanoa saman. Me Salivirrassa olemme kuitenkin ylpeitä siitä, että pystymme ainoana toimijana tarjoamaan asiakkaillemme lyömättömän yhdistelmän sote-toimialan osaamista, tiedonhallinnan osaamista sekä tietojärjestelmäosaamista.

Esimerkkejä sote-digitalisaation arkkitehtuuripalveluistamme

 • Kokonais- ja kohdearkkitehtuurien laadinta kansalliselle ja alueelliselle tasolle
 • Sote-yhteentoimivuuden tietoarkkitehtuurin toimeksiannot
 • Ratkaisuarkkitehtuurien määrittelyt alueellisissa ja paikallisissa toteutuksissa
 • Integraatio- ja konsolidointiprojektien suunnittelu-, määrittely- ja ohjaustehtävät
 • Vaatimus- ja toiminnalliset määrittelyt järjestelmäkokonaisuuden kehityksessä
 • Hankintojen arkkitehtuurivaatimukset
 • Selvitystoimeksiannot
 • Kehittämisstrategioiden ja tiekarttojen kuvaaminen
 • Tietojärjestelmien tietosisältöjen ja luokitusten määrittelytyöt
 • HL7-määrittelytyöt järjestelmäintegraatioissa (HL7 FHIR, CDA-asiakirjat, HL7 v.2.3 ja v3 sanomaliikenne)
 • Järjestelmätoimittajien arkkitehtuurisparraus ja kehityspolun suunnittelu kansallisten ja alueellisten palveluiden hyödyntämisen osalta
 • Kanta-palveluiden yhteentoimivuuden määrittelytyöt

Asiakkaitamme ovat muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskeiset viranomaiset, alueelliset ja paikalliset sote-palvelunjärjestäjät ja -tuottajat, sekä kohdealueella toimivat palveluntarjoajat ja järjestelmien toimittajat.

Miten voisimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Lisätietoja
Timo Kaskinen

Timo Kaskinen

Johtava konsultti
+358 40 721 9123
timo.kaskinen@salivirta.fi

Jätä yhteydenottopyyntö  Rekisteriseloste

  Lue myös

  Yksityinen: Etsimme joukkoomme SOTE-ARKKITEHTIÄ

  Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointitoimialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Tarjoamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatioon liittyviä asiantuntijapalveluita aina strategian tasolta arjen asiakastyöhön. Autamme asiakkaitamme luomaan yhteentoimivuutta ja uudistumisen edellytyksiä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Etsimme joukkoomme SOTE-ARKKITEHTIÄ Nyt olisi kokonaisuuksia luontaisesti jäsentävälle asiantuntijalle näytön paikka Suomen sote-kentässä! Asiakkaillamme, ja sen myötä meillä, on tarve löytää… Read more »

  Lue artikkeli

  Sote, äärimmäinen yhteentoimivuushaaste

  Sosiaali- ja terveydenhuollon ”täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio” on kenties kunnianhimoisin yhteentoimivuusprojekti Suomessa koskaan. Yhteentoimivuus on moniuoltteinen käsite, jonka ylimpinä tasoina on poliittinen konteksti ja juridinen yhteentoimivuus. Mistä näissä on kyse?

  Lue artikkeli

  Sote, äärimmäinen yhteentoimivuushaaste osa II

  Silloin kun tavoitteena on laajamittainen integraatio kuten so-te, niin on tarpeen ratkaista monen tasoisia yhteentoimivuuden haasteita. Miten paljon puhutut integraatioalustat istuvat kokonaisuuteen ja mitä muuta pitää ratkaista?

  Lue artikkeli

  Kokeilukulttuuri standardoinnissa

  Edellä kuvatulla syklillä on todistetusti saavutettu kansallisten palvelujen kehityksessä hyviä tuloksia, mutta nopeampaa lähtöä kaipaaviin uusiin integraatiotarpeisiin toiminta on vain liian hidasta. Uusissa rajapintatarpeissa sykli voi edetä seuraavasti

  Lue artikkeli

  SNOMED clinical terminology sote-tietoarkkitehtuurin ytimeen

  THL valmistelee SNOMED CT:n käyttöönottoa Suomessa. Mistä on kyse, mihin sitä voi hyödyntää ja miksi tämä kaikki on tärkeätä?

  Lue artikkeli