OYS 2030 – Uuden toiminnan teknologia (UUTE)

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) tavoite on vähintäänkin kunnianhimoinen: rakentaa maailman älykkäin sairaala vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tarkoituksenmukaisen uuden teknologian hankintaa ja käyttöönottoa. Tavoitetta on lähestytty UUTE, eli Uuden toiminnan teknologia -kehittämisohjelmalla, joka koordinoi uuden sairaalan tietojärjestelmiin liittyvää kehittämistyötä sekä vastaa hankkeen teknologiasuunnittelusta ja -hankinnoista.  

Yhteistyön lähtökohdat 

Yhteistyö OYSin kanssa polkaistiin käyntiin vuodenvaihteessa 2017, jolloin Salivirta & Partners pyydettiin mukaan suunnittelemaan maailman älykkäintä sairaalaa Ouluun. “Sairaalan hallinnossa pohdittiin, että mikäli haluamme fiksusti toimivan sairaalan, se edellyttää fiksuja tietojärjestelmiä. Olimme kuulleet Salivirta & Partnersin muista vastaavista sairaalahankkeista, jonka vuoksi halusimme heidät kumppaniksi”, pohjustaa UUTE -ohjelman koordinaattori Jukka Rantanen. Hän jatkaa: “Huomasimme, että edessä on niin valtava järjestelmien hankinta, käyttöönotto ja suunnittelu, että aloimme nähdä hankkeen ennemminkin pitkäaikaisena ohjelmana, joka pitää sisällään monia kohdealueita.” Tästä ajatuksesta syntyi UUTE-ohjelma. 

UUTE -kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa, että OYS:ssa saadaan käyttöön uusinta ja oikeanlaista teknologiaa, joka palvelee sairaalan toimintaa. Salivirran asiantuntijoilla oli ennestään kokemusta vastaavista projekteista, esimerkiksi Kainuuseen hiljattain valmistuneen uuden sairaalan parista, josta voit lukea lisää täältä . UUTE-ohjelmaan mukaan lähtivät Salivirralta kehittämisohjelman vetäjän roolissa Jouko Kuisma sekä etenkin terveydenhuollon palvelumuotoilun parissa työskennellyt Piritta Jalonen. “Joukolla ja Piritalla oli kokemusta aikaisemmista sosiaali- ja terveydenhuollon kehityshankkeista ja he tiesivät, miten tämän tyyppisiä hankkeita vedetään.” UUTE-ohjelman hankejohtaja Kimmo Savela muistelee.  

Yhteistyön kulku  

Yhteistyön alussa lähdettiin rakentamaan teknologiavisiota. Lähtökohtana olivat OYS:n asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeet. “Löimme viisaat päämme yhteen ja ideoimme sekä kuuntelimme toisiamme. Teknologiavisiossa määriteltiin, millaista toimintaa tukevaa teknologiaa uudessa sairaalassa tarvitaan. Määritimme, mitä järjestelmiä tarjoamme sairaalan asiakkaille, ja mitä tarpeita hoitohenkilökunnalla on tietojärjestelmiin liittyen”, Rantanen kertoo. Hän jatkaa: “Salivirralla on ollut vahva toimintalähtöiseen suunnitteluun liittyvä rooli. He ovat avustaneet meitä erilaisissa kartoituksissa”.  

Sairaalan suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon käyttäjien yksilölliset tarpeet. Silloin pidetään mielessä ydinkysymys, eli millaisiin tarpeisiin sairaalaa ollaan rakentamassa, ja kenelle? Teknologiavisio auttaa ymmärtämään ja konkretisoimaan teknologian tuomia mahdollisuuksia sekä sitä, miten tulevat teknologiamuutokset näkyvät sairaalan arjessa.

Suunnitelmien pohjalta lähdettiin tekemään teknologiahankintoja, ja tehtävänämme oli löytää parhaat ratkaisut uuteen sairaalaan. “Salivirran kanssa on tehty matkan varrella paljon esiselvityksiä ja hankintoja. Heillä on hyvä näkemys alasta ja muista vastaavista hankkeista. He tietävät, miten asioita kannattaa viedä eteenpäin”, Savela kehuu. Rantanen täydentää: “Esiselvityksillä kerättiin tietoa päätöksenteon tueksi. Salivirta on usein esittänyt meille eri vaihtoehtoja plussien ja miinusten kera, ja tämä on auttanut meitä päätöksenteossa. Kun heillä on näkemystä useista vastaavista projekteista, he voivat esittää aiemmin koettuja hyviä sekä huonoja kokemuksia meidän hyödyksemme”. 

Suunnittelusta toteuttamiseen 

Eteenpäin pääsemisen salaisuus on aloittaminen. Aloittamisen salaisuus on ylivoimaisten tehtävien pilkkominen pienemmiksi ja hallittaviksi tehtäviksi ja aloittaminen ensimmäisestä. 

— Mark Twain, kirjailija 

UUTE-ohjelma on iso, kymmenistä projekteista koostuva kokonaisuus. Jotta hanketta voidaan johtaa ja koordinoida menestyksekkäästi, jaettiin projektit ja uuden sairaalan tarpeet seitsemään kohdealueeseen teknologiavision päälinjojen mukaisesti. Kohdealueista kuusi keskittyy teknologian kehittämiskohteisiin ja seitsemäs kohdealue syventyy lääkehoidon ja -huollon tarpeisiin. “Salivirran asiantuntijoilla on näissä kohdealueissa merkittävä rooli”, Savela kertoo. 

Uuden sairaalan toteutus on jo hyvässä vauhdissa. Sairaalan rakennustyöt ovat jo pitkällä ja UUTE-ohjelmassa on päästy konkreettisesti toteuttamaan teknologiavisiota. “Pikkuhiljaa saavutetaan jo niitä tavoitteita, joita UUTE-ohjelmalle asetettiin”, Savela toteaa tyytyväisenä.  

Ei pelkästään älykästä teknologiaa, vaan älykästä toimintaa 

Meille Salivirralla on tärkeää, että teknologia palvelee tarkoitustaan ihmisten toiminnan sujuvoittajana. Teknologia on oiva työkalu, mutta lopulta sen käytettävyys määrittelee sen todellisen hyödyn.  

Maailman älykkäintä sairaalaa rakentaessa on keskeistä, että käyttöönotettava älykäs teknologia pelaa saumattomasti yhteen niin sairaalan henkilökunnan ja asiakkaiden, kuin myös muun teknologian kanssa. Savela tiivistää hyvin sen, millä ajatuksella UUTE-ohjelmassa on edetty: 

“Kaikessa tekemisessä mennään toiminnallinen tarve edellä ja näihin tarpeisiin pyritään löytämään parhaat teknologiaratkaisut“. Älykäs teknologia on siis vain yksi osa uuden älykkään sairaalan kokonaisuutta. “Älykkyys ei tarkoita vain hienoja laitteita vaan oppivaa, älykästä ja kustannustehokasta toimintaa”, Rantanen avaa. 

Miten laajan kokonaisuuden ohjat pysyvät käsissä?  

Yhteistyö OYS:in ja Salivirta & Partnersin välillä on sujunut mallikkaasti. Menestyksekäs matka rinta rinnan tulee jatkumaan läpi uuden OYS:in rakentamisen ja käyttöönoton. Salivirta & Partnersin asiantuntijoille tämän kaltaiset suuret kehitysohjelmat ovat tervetulleita tilaisuuksia päästä monipuolisesti auttamaan asiakasta. Aina suunnittelusta toteutukseen ja käyttöönottoon varmistamme, että asiakkaamme saavat ainoastaan parhaita ratkaisuja.  

“Salivirta & Partnersin asiantuntijat ovat meille kumppaneita. Myös käyttöönotossa odotamme heiltä ikään kuin kaverin apua, tukea ja vinkkejä. Jos meidän päässä jumitutaan johonkin, Salivirta & Partnesilta pystytään avartamaan silmiämme. He kertovat, miten asioita on tehty muualla”

tiivistää Rantanen ajatuksiaan teknologioiden käyttöönotosta, joka on edessä seuraavina vuosina. Savela täydentää vinkaten: “Tällaisissa laajoissa hankkeissa kannattaa turvautua ulkopuoliseen apuun, kun kokemusta vastaavista hankkeista on löydettävissä”.  

UUTE-ohjelmassa ollaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä yhteistyöhön Salivirta & Partnersin kanssa: “Kyllä voin suositella Salivirta & Partnersia! Heistä oli suuri hyöty, kun ei itse tarvinnut alusta asti suunnitella kaikkea. On hyvä, kun yhteistyökumppanina on joku, joka tietää, miten asiat tehdään”, Savela kiittelee.  

Voit lukea lisää sairaalarakentamiseen liittyvistä palveluistamme täältä!

Töihin meille |

NHG Salivirta kasvaa ja kehittyy. Haemme jatkuvasti riveihimme uusia, osaavia tekijöitä. Olemme siirtäneet työpaikkailmoituksemme NHG-konsernin sivuille, löydät ne osoitteesta https://nhg.fi/toihin-meille/

Uutisia |

NHG ostaa Salivirta & Partnersin

Kasvuyhtiö Nordic Healthcare Group (NHG) laajentaa toimintaansa ostamalla arvostetun sosiaali- ja terveysalan digitalisoinnin asiantuntijayrityksen Salivirta & Partnersin (Salivirta Oy). Salivirran asiantuntemus ja kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen muotoilusta ja digitalisoinnista vahvistavat NHG:n tarjontaa, mikä mahdollistaa entistä kattavammat palvelut ja ratkaisut NHG:n asiakkaille Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Kaupan myötä NHG:n henkilöstön määrä nousee noin kahteensataan. ”Sosiaali- ja… Read more »

Ajatuksiamme |

Odotettavissa: niukkuutta ja runsaudenpulaa

Blogiteksti on julkaistu alunperin Profession blogissa osana Tulevaisuuden sairaala -tapahtumaa. Aivan liian pitkään kypsytelty sote-uudistus on vihdoin totta. Vaikean raskausajan ja kivuliaan synnytyksen tuloksena ei parkaissut ihan kympin vauva. Nyt keskoskaappiin siirrettynä se kuitenkin kasvaa ja kehittyy. Synnytyslaitokselta sote kotiutuu tällä tietoa 1.1.2023, jolloin uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Raskausaikana maakunta-nimellä puhuteltu sote-lapsi on jo kastettu:… Read more »

 

Arkkitehtuuri | Työmme |

Yhteentoimivuutta rakentamassa – ensihoidon tiedonhallinta

Vuonna 2013 käynnistettiin uuden kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektina. Salivirta & Partners on ollut mukana määrittelytyössä ja ensihoidon kansallisen tiedonhallinnan suunnittelussa usean vuoden ajan. Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus tulee osaksi viranomaisten yhteistä kenttäjärjestelmää (KEJO) kaikkien ensihoitopalvelun toimijoiden käyttöön. Järjestelmän vaiheistettu käyttöönotto on alkanut kahdessa sairaanhoitopiirissä loppuvuonna 2020.   Yhteistyön lähtökohdat   Aloitetaan kuvitteellisella… Read more »

Teknologia ja toimitilat | Työmme |

Kainuun uusi sairaala – visiosta valmiiksi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä eli Kainuun sote tuottaa Kainuun kuntien julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Vuonna 2015 kuntayhtymällä oli edessään uuden sairaalan rakentaminen Kajaaniin, ja siitä sai alkunsa yhteistyö Salivirta & Partnersin kanssa. Yhteistyön lähtökohdat “Käynnistimme uuden sairaalan suunnitteluprojektin vuonna 2015, jolloin mukana olivat arkkitehdit, muut suunnittelijat ja rakentajat. Tarvitsimme vielä ICT-kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijan, joka voisi… Read more »

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen | Uutisia |

Haastava sote-ympäristö vaatii johtajuutta – uudistumiskykyä ja sitoutuneisuutta coachingilla

Johtajuus muutoksessa Sote-johtaminen on historiansa kenties suurimman muutoksen edessä. Hallituksen sote-uudistus käynnistyy maakunnissa tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistusohjelmin. Tavoitteena on siirtyminen 21 hyvinvointialueeseen vuoden 2023 alusta. Samaan aikaan sote-organisaatiot toteuttavat parhaansa mukaan jo vahvistettuja strategioitaan ja kehitysohjelmiaan kiristyvän ja epävarman taloustilanteen ilmapiirissä. Keskellä nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä on suuri paine modernisoida johtamistyötä sekä uudistaa työ- ja palvelukulttuuria.… Read more »

 

Ajatuksiamme |

Asiakaskokemus sen kertoo: ”Salivirrassa asiakkaan kohtaaminen on kohdillaan”

Asiakaskokemuksen mittaamiseen erikoistuneen Trustmaryn tekemän tutkimuksen loppuraportin lukeminen hymyilyttää: Salivirta sai Net Promoter Score (NPS*) -arvosanaksi huikeat 87! Arvosana jakautui seuraavasti: Suosittelijat 87 %, Passiiviset 13 % ja Arvostelijat 0 %. Poikkeuksellisen korkeat NPS-luku ja julkinen suositteluhalukkuus kertovat meille siitä, että olemme onnistuneet työssämme ilmeisen erinomaisesti. Asiakkaidemme kommentteja lainaten: ”Salivirran hyvä ammattitaito ja konsulttien terävä… Read more »

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Työntekijäkokemus on asiakaskokemuksen paras kaveri

Kirjoitus on osa videoblogisarjaa, lisätietoja täältä. Asiakaskokemuksesta on puhuttu paljon. Se on varmaankin kaikille jo käsitteenä tuttu ja vähintäänkin se on muistettu mainita organisaatioiden strategioissa. Talent Vectian tekemän selvityksen (Työntekijäkokemus 2020) mukaan asiakaskokemus on strateginen prioriteetti jo 75%:ssa organisaatioista. Sen sijaan työntekijäkokemus oli selvityksen mukaan strateginen prioriteetti vasta vain 44%:ssa organisaatioista. Tämä seikka on hyvin… Read more »

Työmme | Uutisia |

Kuinka autoimme asiakkaitamme onnistumaan?

Kokemuksia.fi tuotti kolmen palveluitamme käyttäneen asiakkaan asiakastarinat. Näitä tarinoita ei ole käsikirjoitettu. Katso, kuinka autoimme asiakkaitamme onnistumaan – vai kuinka siinä kävikään?