Sauli Hyväri

Sauli Hyväri

Managing consultant
Terveystieteiden kandidaatti, sairaanhoitaja (AMK)

Saulin erikoisosaaminen

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialatuntemus
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen ja käyttäjäkokemus
  • Terveydenhuollon palvelupolut
  • Kansalaisten digitaaliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut