Ville Holopainen

Ville Holopainen

Johtava konsultti
Terveystieteiden maisteri (terveyshallintotiede), ensihoitaja ja sairaanhoitaja (AMK)

Teknologian terävällä käytöllä rakennetaan huomisen paremmat sote-palvelut

Ville Holopainen on kokenut sote-alan osaaja, jolla on laaja-alaista toimiala- ja johtamisosaamista erityisesti terveydenhuollon kentältä. Ville on toiminut monipuolisissa tehtävissä mm. ensihoidossa, mikä on antanut erinomaiset lähtökohdat asiantuntijatehtäviin, joissa lankojen on pysyttävä käsissä vaativissakin tilanteissa.

Ville on kiinnostunut sote-prosessien kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen. Hän on auttanut useita sote-organisaatioita saavuttamaan tavoitteita, joita uusien teknologiaratkaisuiden käyttöönotoille on asetettu, esimerkiksi puheentunnistuksen hyödyntäminen osana hoidon dokumentointia tai sote-asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollisuudet osana sujuvampia palvelupolkuja.

Prosessien, ratkaisujen ja palvelujen kehittämisessä Ville korostaa ihmis- ja organisaatioymmärrystä: kyse on vuorovaikutuksesta, jolle teknologia tarjoaa alustan ja välineen. Avain IT:n tuomaan lisäarvoon on käyttäjää ja asiakasta ymmärtävä prosessiajattelu, joka vie organisaatiota kohti sen tavoitteita.

Ville on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2021.

Villen erikoisosaaminen 

 

– Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaymmärrys
– Osallistava työpaja- ja ohjausryhmätyöskentely myös etämenetelmin
– Kehittämisprojektien suunnittelu
– Muutoksenhallinta
– Prosessiajattelu