Timo Siira

Timo Siira

Johtava konsultti
Kauppatieteiden maisteri

Työnteossa kärsivällisyys tuottaa hedelmää, mutta kärsivällisyyskään ei auta, jos suunta on hukassa. Henkilökemioihin ja tunneasioihin on hyvä kiinnittää huomiota, vaikka IT-ratkaisuja oltaisiin kehittämässä!

Timo on toiminut toiminnan kehittämisen ja informaatioteknologian projekteissa yli 20 vuotta. Asiakkaina on ollut yrityksiä, julkishallintoa ja kolmannen sektorin toimijoita. Projektien painopistealueina ovat olleet asiakkaiden toiminnan ja tiedonhallinnan kehittäminen informaatioteknologian avulla, ICT-ratkaisujen arvioinnit, vaatimusmäärittelyt ja hankinnat.

Timo on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2008.

Timon erikoisosaaminen

Kokonaisarkkitehtinä

 • Kokonaisarkkitehtuurin määrittely (erityisesti toiminta- ja tietoarkkitehtuuri)
 • Hallintamallin laadinta
 • Menetelmien ja kuvaustapojen käytännönläheinen hyödyntäminen

Vaatimusmäärittelijänä

 • Kokonaisarkkitehtuurin hallinta
 • Prosessien ja tiedonhallinnan kuvaaminen
 • Eri käyttäjäryhmien vaatimusten kerääminen ja yhteensovittaminen
 • Vaatimusmäärittelydokumentaation koostaminen

Hankintakonsulttina

 • Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen
 • Hankittavan kohteen määrittely
 • Tietojärjestelmien vaatimusmäärittely
 • Hankintaprosessin läpivienti määrittelystä käyttöönottoon saakka

Timo hallitsee Suomessa julkishallintoon kehitetyt arkkitehtuurimenetelmät ja rajapintamäärittelyt (HL7-standardin mukaisesti) sekä omaa erinomaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialatuntemuksen.