Timo Kaskinen

Timo Kaskinen

Johtava konsultti
Tuotantotalouden diplomi-insinööri
IPMA sertifioitu projektipäällikkö (C-taso)
Certified HL7® CDA Specialist

Sote-sektorin kehitystyössä tietoarkkitehtuurin osaaminen on kriittistä. Tavoitetilan mahdollistamiseksi tietoarkkitehtuurissa on tehtävä tarkoituksenmukaista kehitystyötä ja ratkottava kriittisiä kipupisteitä nykyjärjestelmiin ja integraatioihin liittyen.

Timo on toiminut konsulttina, erityisasiantuntijana ja projektipäällikkönä vuodesta 1998 niin julkishallinnon kuin yritystenkin hankkeissa. Hän on toiminut laajojen integroitujen kokonaisuuksien arkkitehtina ja tehnyt toimeksiantoja kansallisten, alueellisten ja paikallisten kokonaisuuksien arkkitehtuurityössä. Timo on kokenut ja tulosorientoitunut projektipäällikkö, hän ei jätä ”kiveä kääntämättä”, mikäli haluttuun tulokseen pääseminen sitä vaatii! Arkkitehtuurityössä Timon vahvuutena on osaamisen laaja-alaisuus ja tuotosten hyödynnettävyyden korostaminen.

Timo on Salivirran perustajaosakkaita ja työskennellyt yrityksessä vuodesta 2007.

Timon erikoisosaaminen

Projektipäällikkönä

  • kyky johtaa koko prosessi alustavasta konseptoinnista aina järjestelmien tuotantovaiheeseen asti
  • kyky kommunikoida sekä liiketoimintajohdon että toteuttajien ymmärtämällä kielellä
  • hallitsee sekä suppeiden että laajojen projektien johtamisen
  • käytännönläheinen, tulosorientoitunut ja tehokas tapa edistää asioita

Arkkitehtina

  • hyödynnettävyyden kannalta järkevän tarkkuustason arkkitehtuurityön johtaminen
  • arkkitehtuuriasioiden huomioiminen järjestelmä- ja palveluhankinnoissa
  • ainutlaatuista osaamista Sote-tietoarkkitehtuureista

Lisäksi Timo hallitsee julkishallinnossa Suomessa käytetyt KuntaIT ja ValtIT – arkkitehtuurimenetelmät, tuntee terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla hyödynnettävät kv-integraatiostandardit (HL7, IHE, Continua) ja on toteuttanut paljon kansallisia rajapinta- ja sanomamäärittelyitä.