Sauli Hyväri

Sauli Hyväri

Johtava konsultti
Terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja (AMK)

Sauli on kokenut sote-alan asiantuntija, jonka vahvuutena on kokemus kliinisestä työstä ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisestä. Sauli on ollut mukana kehittämässä niin kansalaisille suunnattuja sähköisiä asiointipalveluita kuin terveydenhuollon ammattilaisten työssään käyttämiä tietojärjestelmäratkaisuja. Työskentely yliopistosairaalan päivystyksessä on tuonut monipuolista näkemystä kehittämistyöhön, sekä kehittänyt moniammatillisen yhteistyön ja haastavien tilanteiden hallintaa.

Sauli on kiinnostunut erityisesti digitaalisten sote-palveluiden sekä terveysteknologian ratkaisujen asiakaslähtöisestä yhteiskehittämisestä sekä palveluiden ja tuotteiden vaikuttavuudesta. Ymmärrys hallinto- ja johtamistieteen sekä tulevaisuudentutkimuksen näkökulmista tukee Saulia työssään.

Sauli on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2021.

Saulin erikoisosaaminen

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialatuntemus
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen ja käyttäjäkokemus
  • Terveydenhuollon palvelupolut
  • Kansalaisten digitaaliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut