Piritta Jalonen

Piritta Jalonen

Johtava sotemuotoilija, myynti- ja markkinointijohtaja
Terveystieteiden maisteri, palvelumuotoilija, sairaanhoitaja

Sujuvien sote-palveluiden ja aidosti toimintaa tukevien teknologiaratkaisujen mahdollistamiseksi tulee astua rohkeasti ulos vanhoista totutuista toimintamalleista ja ajatella asiaa uusista näkökulmista. Tähän tarvitaan avointa vuorovaikutusta ja monialaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Piritta on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja -opettaja. Hän on täydentänyt osaamistaan mm. johtamisen ja palvelumuotoilun opinnoilla. Piritan vahvuusalueena on muotoiluajattelun ja erilaisten yhteiskehittämismenetelmien monipuolinen hyödyntäminen liiketoiminnan, palveluiden ja IT-ratkaisujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Ennen Salivirralle siirtymistään Piritta on työskennellyt mm. terveydenhuollon työnkulkujen asiantuntijana sote-tietojärjestelmien parissa, palvelumuotoilun asiantuntijana kansallisessa kehittämistyössä, sekä hoitotyön- ja vanhustyön opettajana ammattikorkeakoulussa.

Piritta on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2017.

Piritan erikoisosaaminen

  • Muotoiluajattelun ja menetelmien hyödyntäminen kehittämistyössä
  • Liiketoimintamuotoilu, sote-palveluiden markkinointi ja brändäys
  • Prosessien mallintaminen ja kehittäminen
  • Laaja-alainen sote-toimialakokemus
  • Teknologian hyödyntäminen osana asiakas- ja käyttäjälähtöisiä palveluja
  • Puheenvuorojen, koulutusten ja työpajojen suunnittelu ja toteutus.

Sairaanhoitajataustansa ansiosta Pirittalla on myös vahva kliinisen hoitotyön osaaminen.

Sotemuotoilu-podcast

Kooste Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivistä – aamupäivän yhteinen osuus

Vinkit digi-oppivan organisaation kehittämiseen

Digitalisaatio, yksilölliset opintopolut ja työn imu

Asiakaskokemus sen kertoo: ”Salivirrassa asiakkaan kohtaaminen on kohdillaan”

Suunta selevä: Kohti ihmislähtöisempiä digi-ratkaisuja!

Työntekijäkokemus on asiakaskokemuksen paras kaveri

Sote ja ihmislähtöisyys

Sote ja digitalisaatio -Millaista osaamista tarvitaan?

Digitalisaation kolme kipukohtaa

Digitalisaatio: Mitä se on ja miksi sitä tarvitaan?

IHMISLÄHTÖINEN (SOTE)DIGITALISAATIO -Videoluentoblogisarja

Perfect Smart Home for the Elderly- It’s not at all about technology

EI DIGIÄ DIGIN VUOKSI – Digitalisaation vaikutukset terveydenhuollon toimintaprosesseihin

Sairaanhoitaja vai hoitotyön asiantuntija?

Olipa kerran asiakaslähtöinen sote