Piritta Hiltunen

Johtava konsultti

Terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja AMK

Sote-integraation ja aidosti toimintaa tukevien teknologiaratkaisujen mahdollistamiseksi tulee astua rohkeasti ulos vanhoista totutuista toimintamalleista ja ajatella asiaa uusista näkökulmista. Tähän tarvitaan avointa vuorovaikutusta ja monialaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Piritta on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja -opettaja. Hän on täydentänyt osaamistaan mm. johtamisen, prosessityön ja palvelumuotoilun opinnoilla. Piritan vahvuusalueena on muotoiluajattelun ja erilaisten yhteiskehittämismenetelmien monipuolinen hyödyntäminen liiketoiminnan, palveluiden ja IT-ratkaisujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Ennen Salivirralle siirtymistään Piritta on työskennellyt mm. terveydenhuollon työnkulkujen asiantuntijana sote-tietojärjestelmien parissa, palvelumuotoilun asiantuntijana kansallisessa kehittämistyössä, sekä hoitotyön- ja vanhustyön opettajana ammattikorkeakoulussa.

Piritta on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2017.

Piritan erikoisosaaminen

  • Palvelumuotoiluajattelun hyödyntäminen kehittämistyössä
  • Prosessien mallintaminen ja kehittäminen
  • Laaja-alainen sote-toimialakokemus
  • Teknologian hyödyntäminen osana asiakas- ja käyttäjälähtöisiä palveluja
  • Käytännön toimintaa tukevien tietojärjestelmäratkaisujen määrittelytyö

Sairaanhoitajataustansa ansiosta Pirittalla on myös vahva kliinisen hoitotyön osaaminen.

Olipa kerran asiakaslähtöinen sote

Tarina asiakaslähtöisestä sotesta, digitalisaatiosta, palveluiden integroimisesta, toimintakulttuurin uudistamisesta ja uusista mahdollisuuksista.