Piritta Hiltunen

Johtava konsultti

Terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja AMK

Sote-integraation ja aidosti toimintaa tukevien teknologiaratkaisujen mahdollistamiseksi tulee astua rohkeasti ulos vanhoista totutuista toimintamalleista ja ajatella asiaa uusista näkökulmista. Tähän tarvitaan avointa vuorovaikutusta ja monialaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Piritta on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja -opettaja. Hän on täydentänyt osaamistaan mm. johtamisen, prosessityön ja palvelumuotoilun opinnoilla. Piritan vahvuusalueena on muotoiluajattelun ja erilaisten yhteiskehittämismenetelmien monipuolinen hyödyntäminen liiketoiminnan, palveluiden ja IT-ratkaisujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Ennen Salivirralle siirtymistään Piritta on työskennellyt mm. terveydenhuollon työnkulkujen asiantuntijana sote-tietojärjestelmien parissa, palvelumuotoilun asiantuntijana kansallisessa kehittämistyössä, sekä hoitotyön- ja vanhustyön opettajana ammattikorkeakoulussa.

Piritta on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2017.

Piritan erikoisosaaminen

  • Palvelumuotoiluajattelun hyödyntäminen kehittämistyössä
  • Prosessien mallintaminen ja kehittäminen
  • Laaja-alainen sote-toimialakokemus
  • Teknologian hyödyntäminen osana asiakas- ja käyttäjälähtöisiä palveluja
  • Käytännön toimintaa tukevien tietojärjestelmäratkaisujen määrittelytyö

Sairaanhoitajataustansa ansiosta Pirittalla on myös vahva kliinisen hoitotyön osaaminen.

EI DIGIÄ DIGIN VUOKSI – Digitalisaation vaikutukset terveydenhuollon toimintaprosesseihin

Sote-palveluiden digitalisaatio puhututtaa ja sen varaan lasketaan paljon. Syystäkin, sillä nykymenolla olemme pian pahassa pulassa ilman terveydenhuollon toimintaa keventäviä ratkaisuja. Suomi vanhenee, ja se tarkoittaa paitsi enemmän asiakkaita terveydenhuollolle, myös sitä, että terveydenhuollon ammattilaisista suuri osa on eläköitymässä lähivuosina. Tilastot näyttävät hurjia lukuja joihin reagoiminen on välttämätöntä. Työskennellessäni sairaanhoitajana usein vitsailimme kollegoideni kanssa siitä, kuinka… Read more »

Sairaanhoitaja vai hoitotyön asiantuntija?

Oikein hyvää kansainvälistä sairaanhoitajan päivää tänään 12.5.! Tuon tuostakin mediassa nousee keskusteluun sairaanhoitajien työn arvostus (tai sen puute). Sairaanhoitajia verrataan usein mm. insinööreihin (AMK), joilla samanmittaisen koulutuksen ajatellaan tuovan leveämmän leivän ja rutkasti enemmän arvostusta. Tämä vertauskuva kirvoittaa aika ajoin kipakoitakin keskusteluja, jotka johtavat useimmiten keskusteluun rahasta. Siitä mistä se kenellekin tulee ja mitä se… Read more »

Olipa kerran asiakaslähtöinen sote

Tarina asiakaslähtöisestä sotesta, digitalisaatiosta, palveluiden integroimisesta, toimintakulttuurin uudistamisesta ja uusista mahdollisuuksista.