Perttu Pöyhtäri

Perttu Pöyhtäri

Johtava konsultti, sote-arkkitehti

Perttu Pöyhtärillä on pitkä kokemus laajojen terveydenhuollon tietojärjestelmien tuotekehityksestä mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmien, laboratoriojärjestelmien sekä data- ja analytiikkaratkaisujen tuote- ja palvelukehityksen parista. Vuosien varrella Perttu on toiminut monipuolisesti erilaisissa asiantuntijarooleissa keskittyen erityisesti arkkitehtuuriin, tuotehallintaan ja vaatimusmäärittelyihin liittyviin tehtäviin.

Pitkä kokemus tuotekehityksen eri vastuurooleista on koulinut Pertusta pragmaattisesti ja käyttäjälähtöisesti arkkitehtuurityötä lähestyvän asiantuntijan. Pertun vahvuutena on kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia helpommin pureskeltaviksi palasiksi, joiden kautta asioita saadaan vietyä systemaattisesti eteenpäin.

Pertun erikoisosaaminen

  • Arkkitehtuuri- ja vaatimusmäärittelytyö
  • Valinnoista, vaikutuksista ja riippuvuuksista kommunikointi eri osapuolille ymmärrettävällä tavalla
  • Terveydenhuollon tietojärjestelmien ja kokonaisarkkitehtuurin tuntemus
  • Ratkaisukokonaisuuksien vaatimusmäärittely, erityisesti arkkitehtuurin näkökulmasta (kokonaiskäytettävyys ja hallittavuus huomioiden)
  • Teknologia- ja ratkaisuvaihtoehtojen kartoittaminen ja arviointi