Pertti Markkanen

Pertti Markkanen

Johtava konsultti, Insinööri

Pertti on kokenut ja rohkea sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden kehittäjä. Hän on ollut mukana suunnittelemassa ja viemässä käytäntöön lukuisia sote-tiedonhallintaan liittyviä palveluita ja toimintamalleja.

Pertillä on monipuolisesti kokemusta uusien teknologioiden hyödyntämisestä osana sosiaali- ja terveydenhuollon arkea. Esimerkiksi turvapalveluiden (terveydenhuollon kutsu- ja turvajärjestelmät paikannusteknologiaa hyödyntäen, kotihoidon turvapalvelut) kehittäminen, käyttöönotot ja käytön laajentaminen ovat Pertille tuttuja teemoja. Lisäksi hänellä on myös vahvaa kokemusta sähköisen arkistoinnin kehittämisestä osana sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation edistämistä.

Koulutukseltaan Pertti on insinööri ja erityisesti tiedolla johtaminen, laadukkaat ja vaikuttavat sote-palvelut sekä kustannustehokkuus ovat teemoja joita hän erittäin mielellään edistää eri näkökulmia hyödyntäen.

Pertti on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2021.

Pertin erikoisosaaminen

  • Tiedolla johtaminen: Pertti on suunnitellut ja toteuttanut tietovarastoja raportteineen johtamisen ja prosessien ohjaukseen.
  • Palvelunhallinta: Pertti on vastannut palvelunhallinnan koko elinkaaren vaiheista eri tyyppisissä palveluissa aina alkuvaiheen määrittely- ja kilpailutusvaiheista palveluiden hallittuun alasajoon.
  • Palveluiden kustannustehokas ja laadukas hoitaminen sisältäen sopimusten ja toimittajasuhteiden hoito, huomioiden lakien ja asetusten asettamat vaatimukset.
  • Projektijohtamiseen liittyvät tehtävät.