Mikko Mäntynen

Mikko Mäntynen

Johtava konsultti

Kauppatieteiden maisteri

Asiakkaalle lisäarvoa tarjoavien palvelujen ja sitä tukevan toiminnan kehittäminen vaatii rohkeutta haastaa perinteiset tavat toimia ja astua ulos omalta mukavuusalueelta! Digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien konkretisointi onnistuu arjen arkkitehtuurin avulla!

Mikko Mäntynen on käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen asiantuntija, joka on toiminut erityisasiantuntijana, palveluarkkitehtina, kehityspäällikkönä, konsulttina, tietojärjestelmävastaavana, projektipäällikkönä, projektikoordinaattorina, myyntipalvelukoordinaattorina ja markkinahoitajana vuodesta 2002 julkishallinnossa ja yksityissektorilla. Mikolla on monipuolista kokemusta asiakaslähtöisten palveluiden ja sitä tukevan toiminnan sekä ICT:n kehittämisestä eri tasoilla ja eri näkökulmista hyödyntämällä erilaisia menetelmiä (Mm. palvelumuotoilua, leania, kokonaisarkkitehtuuria, ketterän kehittämisen menetelmiä). Lisäksi Mikko on ollut vahvasti mukana kehittämässä ja fasilitoimassa organisaatioiden digitaalisaatiostrategioita.

Vahvuusalueena Mikolla on julkisen sektorin palveluiden ja toiminnan kehittäminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä tunnistamalla sekä hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Mikko on toiminut fasilitaattorina ja asiantuntijana useissa kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa hankkeissa ja projekteissa.

Mikko on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2017.

Mikon erikoisosaaminen

  • Asiakaslähtöisten palveluiden ja sitä tukevan toiminnan kehittäminen
  • Nykyaikaisten kehittämismenetelmien hyödyntäminen käytännössä
  • Käytännön toimintaa tukevien tietojärjestelmäratkaisujen määrittelytyö
  • Prosessien mallintaminen ja kehittäminen
  • Digistrategioiden fasilointi
  • Kyky kommunikoida sekä liiketoimintajohdon, työntekijöiden että toteuttajien ymmärtämällä kielellä
  • Konseptisuunnittelu, jonka avulla pystytään jäsentämään ja kiteyttämään kehittämisen tarpeet sekä tarjoamaan niihin ymmärrettävän ratkaisumallin