Marko Jousmäki

Marko Jousmäki

Johtava konsultti
Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteri (KTM), Tuotantotalouden tradenomi

Strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävässä suunnittelussa tarvitaan tietoa. Useasti tieto on olemassa, mutta sen näkyvyys ja ymmärrettävyys estävät tiedon tehokkaan hyödyntämisen

Marko Jousmäki on koulutukseltaan tuotantotalouden tradenomi sekä kauppatieteiden maisteri. Tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelman kautta Marko on syventänyt osaamista organisaatioiden muuttuvasta toiminnasta, verkottuneessa tietotaloudesta ja organisaatioiden oppimista sekä informaatiojärjestelmistä ja data-analytiikasta.

Markolla on lähes 20 vuoden kokemus informaatioteknologian asiantuntija- ja kehitystehtävistä. Asiakastoimeksiannot ovat sisältäneet kansallisia ja alueellisia tiedon ja teknologian kehittämishankkeita. Vahvuutena työssään Markolla on laaja osaaminen kokonaisarkkitehtuurin ja muutosjohtamisen kyvykkyyksien kehittämisestä. Vahva osaaminen teknologioista ja niiden hyödyntämisestä eri toimintaympäristössä mahdollistaa työskentelemisen niin operatiivisen kuin strategisen tason tehtävissä.

Markon erityinen mielenkiinnon kohde on toiminnan kehittäminen tietoperustaisen arvonluonnin ja vaikuttavuuden kautta. Näkemys tiedosta osana aineetonta pääomaa ja sitä kautta merkittävänä vipuvoimana toiminnan kehittämiselle. Organisaatioiden muuttuva asema, niiden palveluketjut ja pitkälle viety erikoistuminen rakentavat kompleksisuutta. Tiedon monimuotoisuus ja määrä haastavat organisaatioita kehittämään toimintaansa.
Marko on ollut kehittämässä eri ministeriöiden tiedon hyödyntämistä sekä laatinut kansallisen tason tiedon hyödyntämisen strategioita. Lisäksi Markolla on kokemusta palvelukeskeisen arkkitehtuurin ja palveluhallinnan kehittämisestä.

Markon erikoisosaaminen

Tiedolla johtaminen ja tietojohtaminen: Marko on fasilitoinut ja vastannut asiakasorganisaatioiden hankkeista, jossa organisaatiot ovat määritelleet ja ottaneet käyttöön tietojohtamisen eri käytäntöjä ja prosesseja. Lisäksi strategisella tasolla Marko on visioinut ja laatinut useita selvityksiä koskien organisaatioiden tiedon hyödyntämistä ja johtamista.

Kokonaisarkkitehtuuri: Marko on toiminut useamman vuoden pääarkkitehtinä ja ratkaisupäällikkönä julkishallinnon palveluntuottajaorganisaatiossa. Tämän lisäksi Marko on fasilitoinut ja konsultoinut useiden organisaatioiden kokonaisarkkitehtuuria ja sen osakokonaisuuksia.

Palveluhallinta: Marko on osallistunut palveluhallinnan prosessien määrittelyyn ja niiden käyttöönottoon. Omaa näkemyksen monitoimittajaympäristön palveluhallinnan kehittämisestä, palveluiden tuotteistamisesta ja elinkaaren hallinnasta. Markolla on laajalti kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasta sekä kuntaorganisaatioiden toiminnan digitalisoimisesta. Hän omaa vahvan kokemuksen projektihallinnan, työpajojen ja fasilitointi menetelmien hyödyntämisestä.