Marko Jalonen

Marko Jalonen

Johtava konsultti, osakas

Kauppatieteiden maisteri

Digitalisaatio on yksi keskeisimmistä välineistä analogisaation mahdollistamiseksi.

Marko Jalonen on kokenut ICT-arkkitehti sekä määrittelijä julkishallinnon ja erityisesti terveydenhuollon alueella. Arkkitehtiroolissa Marko on työskennellyt kattavasti eri kokonaisarkkitehtuurinäkökulmia koskevissa tehtävissä. Marko on osallistunut merkittävimpien kansallisten terveydenhuollon IT-standardien, -profiilien ja -määritysten tuottamiseen sekä kansallisten palveluiden toteuttamiseen pääarkkitehdin roolissa.

Marko on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2015.

Markon erikoisosaaminen

  • Tietojärjestelmäratkaisujen arkkitehtuurit, vaatimusmäärittelyt ja järjestelmäintegraatiot sekä näistä asioista kommunikoiminen asiakkaan ymmärtämällä kielellä
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-standardit, -profiilit ja -määritykset
  • Kansallisen Kanta-palvelun arkkitehtuurin, liittymismallien ja kansallisten määritysten erinomainen osaaminen

Sote, äärimmäinen yhteentoimivuushaaste osa II

Silloin kun tavoitteena on laajamittainen integraatio kuten so-te, niin on tarpeen ratkaista monen tasoisia yhteentoimivuuden haasteita. Miten paljon puhutut integraatioalustat istuvat kokonaisuuteen ja mitä muuta pitää ratkaista?

Sote, äärimmäinen yhteentoimivuushaaste

Sosiaali- ja terveydenhuollon ”täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio” on kenties kunnianhimoisin yhteentoimivuusprojekti Suomessa koskaan. Yhteentoimivuus on moniuoltteinen käsite, jonka ylimpinä tasoina on poliittinen konteksti ja juridinen yhteentoimivuus. Mistä näissä on kyse?

Analogisaatio

Maailma tarvitsee analogisuutta ja sen mukanaan tuomaa epätarkkuutta ja kohinaa, joiden piirissä kukoistaa myös luovuus, intuitio, empatia ja viisaus.