Markku Linnapuomi

Johtava konsultti

Ekonomi

Rakennetaan huomista yhdessä. Ota rohkeasti yhteyttä, katsotaan miten voin olla avuksesi…

Markku Linnapuomin kokemus tietotekniikan eri osa-alueilta on kertynyt yli 30 vuoden ajalta ICT palvelutoimittajan vastuu- ja johtotehtävistä, terveydenhuoltopalveluja tarjoavan yrityksen tietohallinnon johtotehtävistä sekä konsultointipalveluja tarjoavan yrityksen vastuullisista asiantuntijatehtävistä. Vastuullisissa tehtävissä toimiessaan Markku on hankkinut monipuolista osaamista liiketoiminnan ja palvelujen kehittämisen ja johtamisen eri osa-alueilta. Terveydenhuollon sektorin erityisosaaminen on kertynyt yli 20 vuoden ajalta.

Markun erityisosaamisalueita ovat mm. ICT-palvelujen hankinta- ja kilpailutusprosessit, tietotekniikkaympäristöjen ja ICT-palvelujen arviointiin liittyvät auditoinnit, tarkastukset sekä nykytila-analyysit, vaatimusmäärittelyt ja toimitushankkeet, ICT-palvelujen, prosessien ja laadun kehittäminen sekä muutosten/kehitystoimenpiteiden jalkautus.

Markku on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2017.

Markun erikoisosaaminen

  • Hankinta- ja kilpailutusprosessien läpivienti
  • ICT-ympäristöjen auditoinnit, kartoitukset ja kuvaamiset
  • ICT-sopimuskäytännöt
  • Tietohallinnon ja palveluliiketoiminnan johtaminen
  • Palvelu-, toiminta- ja laatuprosessien mallintaminen ja kehittäminen
  • Palvelujen kehittäminen, konseptointi ja tuotteistaminen
  • Tietoturvan, tietosuojan ja toiminnan jatkuvuuden arviointi ja kehittäminen
  • Kehitys- ja muutoshankkeiden/-projektien johtaminen
  • ICT-ratkaisujen/palvelujen auditoinnit, esiselvitykset ja vaatimusmäärittelyt

Markku on kykenevä luomaan luottamuksellisen suhteen asiakasorganisaation johdon ja asiantuntijoiden kanssa, puhuu heidän ymmärtämällä kielellä ja hänen asiantuntemukseen voi luottaa.

Turvallisuuden merkitys korostuu: Salivirran turvallisuuden, riskienhallinnan ja laadun palvelut tukenasi

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sen myötä tietotekniikan tuomat riskit ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosien aikana myös meillä Suomessa. Salivirta on luotettava yhteistyökumppanisi nyt myös turvallisuuden, riskienhallinnan ja laadun kehittämisessä.