Marja Harjumaa

Marja Harjumaa

Sotemuotoilija, johtava konsultti
Terveysinformatiikan dosentti

 

Marjalla on pitkä kokemus asiantuntijatehtävistä digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen alalta. Marja on toiminut vuodesta 2001 alkaen opettajana, tutkijana, asiantuntijana ja koordinaattorina sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa. 

Marjan erityisosaamista ovat kansalaisille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut digitaaliset ratkaisut, toimintamallien ja prosessien kehittäminen, sekä palvelumuotoiluajattelun hyödyntäminen kehittämistyössä. Marjan vahvuutena on myös toiminnan muutoksen tarkastelu käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta sekä ymmärrys palvelu- ja teknologiainnovaatioista. 

Marja on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2020. 

Marjan erikoisosaaminen 

 

Palvelumuotoilijana 

  • kyky asettua erilaisten ihmisten asemaan 
  • ymmärrys teknologiasta ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä 
  • luovan prosessin systemaattinen ja tehokas läpivieminen 

Kehittämistyön asiantuntijana 

  • osallistavat menetelmät 
  • palvelupolut 
  • palvelukokemuksen ja vaikuttavuuden mittaus 

Koordinaattorina 

  • projektihallintamenetelmät 
  • eri osapuolten välisen yhteistyön fasilitointi