Katariina Lassila

Katariina Lassila

Johtava konsultti

Lääketieteen lisensiaatti, tekniikan ylioppilas

Even the smallest things can make a big difference

Katariina on lääkäri, jolla on monipuolisesti kokemusta hallinnon sekä strategian kehittämisestä sekä lääketieteen koulutuksen kehittämisestä. Laaja-alaisen kliinisen työn kokemuksen lisäksi, Katariina on mm. toiminut Suomen Lääkäriliiton terveyspoliittisella sektorilla ja vastannut mm. sote-uudistuksen seuraamisesta sekä avustanut mm. Tulevaisuustyöryhmän, Lääkäri2030-työryhmän sekä terveydenhuollon ICT- ja digitalisaatioratkaisuihin keskittyvän, eHealth-työryhmän toiminnan koordinoimisessa.

Vahvan järjestöpolitiikan kokemuksen lisäksi Katariina on tekniikan ylioppilas ja opiskellut monipuolisesti tietotekniikkaa sekä bioadaptiivista tekniikkaa sisältäen mm. biologian, kemian ja fysiikan opintoja Aalto-yliopistossa. Katariina on myös tehnyt monipuolisesti sekä kliinistä tutkimusta että perustutkimusta monissa eri tutkimusryhmissä.

Katariina on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2018.

Katariinan erikoisosaaminen

  • Terveydenhuollon toiminnan kehittäminen kliinisen työn näkökulmasta sekä ymmärrys terveydenhuollon ammattihenkilöstön toiminnassa terveydenhuollon eri toimialoilla. Kyky hahmottaa eri toimijoiden tarpeet ja toimintamallit erilaisissa terveydenhuollon toimintaprosesseissa SOTE-ICT-ratkaisuissa.
  • Kokemusta organisatoristen muutosten läpiviemisestä. Katariina on myös toiminut useissa erikokoisissa hankkeissa, projekteissa sekä johtotehtävissä.
  • Laaja verkosto yhteyksiä terveydenhuollon toimijoihin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, kuten myös terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden kehittäjiin sekä lääketieteen alan tutkijoihin.

Lujuudella ja lempeydellä -niin johtoryhmissä kuin potilaan hoidossa

Vuodenvaihde on usein se hetki, kun pysähdytään pohtimaan taakse jäänyttä vuotta ja sen tapahtumia. Onnistuimmeko saavuttamaan asetetut tavoitteet ja johdettiinko toimintaa siten, kuin oli suunniteltu? Entä olinko itse sellainen johtaja, jota tavoittelin? Itsereflektion sekä siihen liittyvien asioiden lisäksi on hyvä tarkastella myös laajempia trendejä ja EBM:ään (evidence based medicine) nojaavana olenkin erityisen kiinnostunut siitä, mitä… Read more »

Kaikkia sote-pulmia ei voida ratkoa teknologialla

Julkisuudessa on ollut paljon, ehkä hieman erikoistakin keskustelua sote-uudistuksesta, ja siitä miten tiedonkulkua sosiaali- ja terveydenhuollon välillä voitaisiin järkevöittää ja parantaa. Keskusteluissa on tuotu huomattavan paljon esille teknologian merkitystä ja on korostettu, että teknisillä ratkaisuilla tiedonkulku paranee merkittävästi. On selvää, että tiedonkulun parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ei synny siirtymällä yhteisten seinien sisälle, mutta toisaalta… Read more »

Lapsi ei ole pieni aikuinen eikä maakunta suuri kunta

”Lapsi ei ole pieni aikuinen”. Tämä oli ensimmäinen asia, joka lääketieteen opetuksessa lastentaudeista opittiin. Lapsen ja aikuisen elintoiminnot eroavat toisistaan huomattavasti, joten kaikkia samoja hoitotoimia tai toimenpiteitä, joita aikuisten hoidossa käytetään, ei voi suoraan soveltaa lasten sairauksien hoidossa. On otettava huomioon mm. lapsen aineenvaihdunnalliset eroavaisuudet sekä lapsen käsitys maailmasta; ei voi ajatella, että lapsi on… Read more »

Mikä on sinun vuorenhuippusi, jolle olet aina halunnut kiivetä? Mikä ajaa sinua eteenpäin tavoitteissasi?

Niinpä, ei mikään helppo kysymys vastata. “Niin siis minkälaisissa hommissa nyt siis aloitat?”, “No onnea nyt sitten vain, vaikka en paljoa noista ymmärräkään”. Seuraavanlaisia onnitteluja sain kollegoiltani, kun ilmoitin, että olen aloittamassa työt Salivirta&Partnersilla. Kollegoja, niin lääkäreitä kuin hoitajiakaan, ei kuitenkaan pidä aliarvioida: he ovat todella taitavia käyttämään erilaisia tietojärjestelmiä, oli kyse sitten niin potilaan… Read more »