Katariina Lassila

Katariina Lassila

Johtava konsultti
Lääketieteen lisensiaatti, tekniikan ylioppilas

Even the smallest things can make a big difference

Katariina Lassila on lääkäri ja asiantuntija, jolla on monipuolisesti kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon, strategian, koulutuksen ja toimintaprosessien kehittämisestä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon liittyvistä hankkeista. Katariinalla on myös monipuolisesti työkokemusta useilta lääketieteen erikoisaloilta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta: Katariina on toiminut mm. kuntayhtymän sairaalan tulosalueen ylilääkärinä. Katariinalla on myös vahvaa järjestötyökokemusta mm. Lääkäriliitosta. Lisäksi Katariina erikoistuu parhaillaan terveydenhuollon erikoislääkäriksi.

Katariina on myös tehnyt sekä kliinistä tutkimusta että perustutkimusta lukuisissa eri tutkimusryhmissä. Lisäksi Katariina on koulutukseltaan tekniikan ylioppilas ja opiskellut monipuolisesti tietotekniikkaa sekä bioadaptiivista tekniikkaa Aalto-yliopistossa Otaniemessä.

Salivirralla Katariina on toiminut vuodesta 2018.

Katariinan erikoisosaaminen

  • Katariinalla on laaja-alaista osaamista kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja sitä tukevia digitaalisia työvälineitä ja sovelluksia. Katariinan erityisosaamisaluetta ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittäminen sote-henkilöstön näkökulmasta sekä ymmärrys kliiniseen työhön osallistuvan henkilöstön sekä ylemmän johdon tarpeista ja vaatimuksista SOTE-ICT-ratkaisuille.
  • Katariinalla on laajaa ymmärrystä ja osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksista sekä palvelujärjestelmästä sekä strategisesta että operatiivisesta näkökulmasta. Katariina tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä sen vaikutukset mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä erilaisten digitaalisten välineiden ja tietojärjestelmien käyttöön. Katariinalla on myös osaamista tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä asiakokonaisuuksista. Lisäksi Katariina tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueelle sijoittuvien hankintojen sekä kilpailutusten perusteet.
  • Katariinalla on kokemusta ja osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon alan johtamiseen liittyvistä erityispiirteistä ja haasteista sekä ylemmän johdon (johtoryhmätyö) että operatiivisen johdon ja operatiivisen toiminnan näkökulmasta. Katariinalla on laaja verkosto yhteyksiä terveydenhuollon toimijoihin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, kuten myös terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden kehittäjiin sekä tutkijoihin.

Seuraako pelko johtajaa vai johtaja pelkoa?

Lujuudella ja lempeydellä -niin johtoryhmissä kuin potilaan hoidossa

Kaikkia sote-pulmia ei voida ratkoa teknologialla

Lapsi ei ole pieni aikuinen eikä maakunta suuri kunta

Mikä on sinun vuorenhuippusi, jolle olet aina halunnut kiivetä? Mikä ajaa sinua eteenpäin tavoitteissasi?