Katariina Lassila

Katariina Lassila

Johtava konsultti

Lääketieteen lisensiaatti, tekniikan ylioppilas

Even the smallest things can make a big difference

Katariina on lääkäri, jolla on monipuolisesti kokemusta hallinnon sekä strategian kehittämisestä sekä lääketieteen koulutuksen kehittämisestä. Laaja-alaisen kliinisen työn kokemuksen lisäksi, Katariina on mm. toiminut Suomen Lääkäriliiton terveyspoliittisella sektorilla ja vastannut mm. sote-uudistuksen seuraamisesta sekä avustanut mm. Tulevaisuustyöryhmän, Lääkäri2030-työryhmän sekä terveydenhuollon ICT- ja digitalisaatioratkaisuihin keskittyvän, eHealth-työryhmän toiminnan koordinoimisessa.

Vahvan järjestöpolitiikan kokemuksen lisäksi Katariina on tekniikan ylioppilas ja opiskellut monipuolisesti tietotekniikkaa sekä bioadaptiivista tekniikkaa sisältäen mm. biologian, kemian ja fysiikan opintoja Aalto-yliopistossa. Katariina on myös tehnyt monipuolisesti sekä kliinistä tutkimusta että perustutkimusta monissa eri tutkimusryhmissä.

Katariina on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2018.

Katariinan erikoisosaaminen

  • Terveydenhuollon toiminnan kehittäminen kliinisen työn näkökulmasta sekä ymmärrys terveydenhuollon ammattihenkilöstön toiminnassa terveydenhuollon eri toimialoilla. Kyky hahmottaa eri toimijoiden tarpeet ja toimintamallit erilaisissa terveydenhuollon toimintaprosesseissa SOTE-ICT-ratkaisuissa.
  • Kokemusta organisatoristen muutosten läpiviemisestä. Katariina on myös toiminut useissa erikokoisissa hankkeissa, projekteissa sekä johtotehtävissä.
  • Laaja verkosto yhteyksiä terveydenhuollon toimijoihin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, kuten myös terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden kehittäjiin sekä lääketieteen alan tutkijoihin.