Jukka Keski-Valkama

Jukka Keski-Valkama

Johtava konsultti
Tuotantotalouden diplomi-insinööri

2020-luvun hyvinvointialan julkiset hankkijat ovat tiedostavia, vastuullisesti ajattelevia, kestävästi ja rohkeasti eläviä Ihmisiä. Haluamme olla mukana osallistumassa ja jakamassa näitä arvoja todeksi.

Jukka Keski-Valkama on kokenut julkisten hankintojen ammattilainen ja hankintatoimen kehittäjä. Hänellä on vahva osaaminen julkisen hallinnon palveluhankinnoista, eritoten ICT- kategoriassa. Jukalla on vahvan käytännön hankintakompetenssin lisäksi laaja kokemus strategisen hankinnan ja projektijohtamisen johtamisrooleista.

Jukan ammatillinen intohimo on rakentunut kolmen teeman ympärille: IT-markkina, hankinta ja johtaminen. IT-markkinassa häntä kiehtoo ihmiskunnan teknologinen kehitys, hankinnassa liike-elämän aktiivisuus ja johtamisessa ihmiset.

Oman ammatillisen kasvun lisäksi Jukan missio on rakentaa julkista strategista hankintatoimea ja hankintaosaamista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä.
Kotona Jukka viettää mielellään vapaa-aikaa kahden pikkupojan, liikunnan tai kirjallisuuden parissa.

Jukka on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2021.

Jukan erikoisosaaminen

  • Julkisten hankintojen suunnittelu ja johtaminen
  • Julkisen hallinnon toimialatuntemus
  • ICT- toimittajamarkkinan ja IT-toimialan tuntemus
  • Projekti- ja hankejohtaminen
  • Prosessien ja digitaalisten palvelujen kehittäminen