Juha Perovuo

Juha Perovuo

Johtava konsultti
Sairaanhoitaja (AMK), Filosofian kandidaatti (yhteisöviestintä)

Juha on sote-alan asiantuntija, jonka vahvuutena on kokemus kliinisestä työstä ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisestä.

Juha on ollut mukana kehittämässä asiakas- ja potilastietojärjestelmien kliinisen työn sovelluksia, suunnitellut tietojärjestelmien käyttöönottokoulutuksia sekä osallistunut ketterien toimintamallien käyttöönottoon ja kehittämiseen.

Erityisesti Juha on kiinnostunut digitalisaation ja tietojärjestelmien mahdollisuuksista tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia palveluiden tuottamisessa.

Juha on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2021.

Juhan erikoisosaaminen

  • Sote-tietojärjestelmien määrittelyihin, kehittämiseen ja käyttöönottoihin liittyvät tehtävät
  • Prosessien mallintaminen, analysointi ja kehittäminen
  • Koulutusten suunnittelu ja toteutus
  • Viestinnän kehittäminen