Jouni Paju

Jouni Paju

Johtava konsultti
Diplomi-insinööri

Virheen tekeminen on inhimillistä, sen toistaminen tyhmyyttä.

Jouni on kokenut ja asiakaslähtöinen projektinhallinnan ammattilainen, jolla on yli 30 vuoden monipuolinen käytännön kokemus eri toimialojen ICT-projekteista. Hän on toiminut niin projektin vetäjänä kuin erilaisissa asiantuntijatehtävissä sote-toimialan lisäksi myös mm. teleoperaattori-, konsultointi-, energia- ja teollisuustuotantotoimialoilla pääsääntöisesti ICT:hen liittyvissä kehitys-, suunnittelu- ja hankintaprojekteissa.

”Projektin kokonaisuuden hahmottamiseksi pitää käyttäjiltä selvittää mitä ja miksi halutaan tehdä, jotta projektin tavoitteet saadaan kirkastettua. Tämän jälkeen oleellisinta on viestiä projektin sidosryhmille mitä, miten ja milloin on tarkoitus tehdä. Viestintä on oleellista koko projektin ajan mahdollisimman hyvän tuloksen ja laadun takaamiseksi. Projektin päättyessä on vielä varmistettava, että asiakas ja muut sidosryhmät ymmärtävät projektin tulokset sekä osaavat hyödyntää niitä. Paras projekti on sellainen, josta voi myös itse oppia.”

Jouni on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2020.

Jounin erikoisosaaminen

  • ICT-projektien projektipäällikkö ja tekniset asiantuntijatehtävät
  • ICT-palveluiden hankinta
  • IT palvelunhallintamääritykset
  • ICT-palveluiden käyttöönotot