Jouko Kuisma

Jouko Kuisma

Toimitusjohtaja
Filosofian maisteri

Resepti onnistuneelle kehityshankkeelle: Kirkasta ensin tavoitteet. Aseta etappeja ja seuraa niitä. Delegoi ja rohkene pyytää apua. Ole sitkeä!

Jouko Kuismalla on yli 20 vuoden kokemus tietotekniikan alalta ja yli 15 vuoden kokemus terveydenhuollon kehittämisestä. Jouko on terveys- ja hyvinvointialan toiminnan tarpeiden sekä alan uusimman teknologian yhteensovittamisen asiantuntija, jolla on vahva näkemys ja kokemus tietotekniikan ja teknologian hyödyntämisestä toiminnan tukena ja mahdollistajana.

Joukon erityisosaamisalueita ovat strategiatyö, uuden tuote- ja palveluliiketoiminnan synnyttäminen, julkishallinnon hankinta- ja sopimusprosessit, kokonaisarkkitehtuurityö sekä projektien ja asiakkuuksien johtaminen. Hänellä on kattava kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä terveydenhuollon tietotekniikka-alalla sekä syvällinen Pohjoismaisen terveydenhuollon toimialatuntemus.

Jouko on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2014.

Joukon erikoisosaaminen

Strategia ja kokonaisarkkitehtuuri

  • Strategiatyön fasilitointi
  • Teknologian hyödyntäminen toiminnan tukena ja uuden mahdollistajana
  • Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Palvelujen kehittäminen ja tuotteistaminen

  • Liiketoimintakonseptien kiteyttäminen ja liiketoimintasuunnitelmat
  • Toimialan kilpailukentän vahva strateginen tuntemus
  • Kehitys- ja muutosprojektien johtaminen

Hankinnat

  • Vaatimusmäärittelyt
  • Kilpailutukset, erityisesti julkiset hankinnat
  • ICT-sopimuskäytännöt, erityisesti toimintakriittiset palvelut

Odotettavissa: niukkuutta ja runsaudenpulaa