Jari Salomaa

Jari Salomaa

kehitysjohtaja

Hallintotieteiden lisensiaatti, MJD

Elämme paradoksien aikaa ja jokainen meistä kaipaa ratkaisuja ja vastauksia. Teknologisten ratkaisujen, erilaisten kokonaisuuksien yhteen toimivuuden ja työn murroksen ymmärtäminen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa edellyttää myös johtajuuden ja kulttuurin uudelleenarviointia. Arvojen ja eettisyyden sekä työelämän laadun kysymykset nousevat kriittisiksi. Me haluamme olla tässä keskustelussa mukana tulkkina ja tulkitsijana.

Jari on koulutukseltaan hallintotieteiden lisensiaatti, MJD. Hän on työskennellyt koulutus- ja konsultointiyritysten johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä yli 20 vuoden ajan. Asiakastoimeksiannoissa hänen erityisosaamistaan ovat muun muassa strategioiden laadinta ja toimeenpano, päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmien uudistaminen sekä muutos- ja johtamiskyvykkyyden arviointi ja kehittäminen.

Kokemus vaativista johtotehtävistä ja erilaisten asiakasorganisaatioiden johdon tukemisesta muutostilanteissa antaa Jarille ymmärrystä ja näkemystä auttaa asiakasta löytämään juuri niitä ratkaisuja tai kehityssuuntia, joilla on merkitystä ja vaikuttavuutta. Jaria voidaan hyödyntää niin toiminnan ulkoisena arvioijana, auditoijana tai selvityshenkilönä kuin johtoryhmien ja johdon fasilitoijanakin. Jarin erityisenä mielenkiinnon kohteena on Soft Controls-käytäntöjen tunnistaminen ja määrittäminen asiakasorganisaatiossa. Toisin sanoen, miten organisaatio varmistaa arvojen mukaisuuden, avoimuuden, eettisyyden ja työelämän laadun kehittämällä johtajuuden, osallistamisen, viestinnän, motivoinnin ja palautteen antamisen käytäntöjä.

Jari on aloittanut Salivirralla vuonna 2019.

Jarin erikoisosaaminen:

  • Strategiatyön ja toimeenpanon johtaminen, arviointi ja varmentaminen
  • Johtamisjärjestelmien, johtoryhmien ja johtajuuskäyttäytymisen arviointi ja kehittäminen
  • Strateginen henkilöstövoimavarajohtaminen
  • Muutosprosessien suunnittelu ja toteuttaminen

Yksityisen sote-palvelutuotantokentän visio ja tiekartta sote-tiedonhallintaan – tavoitteet ja tarkoitus palvelutuotannon sujuvoittamiseksi

Puheenvuoroni Hyvinvointiala HALI ry:n ”sote-tiedonhallinnan visio 2030 ja tiekartta” -avausseminaarissa. Mistä on kyse ja miksi tämän tulee kiinnostaa sote-alan ylintä johtoa?

Turvallisuuden merkitys korostuu: Salivirran turvallisuuden, riskienhallinnan ja laadun palvelut tukenasi

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sen myötä tietotekniikan tuomat riskit ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosien aikana myös meillä Suomessa. Salivirta on luotettava yhteistyökumppanisi nyt myös turvallisuuden, riskienhallinnan ja laadun kehittämisessä.