Jari Salomaa

Jari Salomaa

Executive coach, varatoimitusjohtaja
Hallintotieteiden lisensiaatti, MJD, CBC, CEC

Elämme paradoksien aikaa ja jokainen meistä kaipaa ratkaisuja ja vastauksia. Teknologisten ratkaisujen, erilaisten kokonaisuuksien yhteen toimivuuden ja työn murroksen ymmärtäminen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa edellyttää myös johtajuuden ja kulttuurin uudelleenarviointia. Arvojen ja eettisyyden sekä työelämän laadun kysymykset nousevat kriittisiksi. Me haluamme olla tässä keskustelussa mukana tulkkina ja tulkitsijana.

Jari on koulutukseltaan hallintotieteiden lisensiaatti, MJD (Diploma in Marketing Management). Hän on työskennellyt koulutus- ja konsultointiyritysten johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä yli 20 vuoden ajan. Asiakastoimeksiannoissa hänen erityisosaamistaan ovat strategioiden laadinta ja toimeenpano, johtamisjärjestelmien uudistaminen sekä muutos- ja johtamiskyvykkyyden kehittäminen johdon ja johtoryhmien coachina. Jari on Certified Business Coach CBC ja Certified Executive coach CEC.

Kokemus vaativista johtotehtävistä ja erilaisten asiakasorganisaatioiden johdon tukemisesta muutostilanteissa antaa Jarille ymmärrystä ja näkemystä auttaa asiakasta löytämään juuri niitä ratkaisuja tai kehityssuuntia, joilla on merkitystä ja vaikuttavuutta yksilöille ja yhteisöille. Jaria voidaan hyödyntää niin toiminnan ulkoisena arvioijana tai selvityshenkilönä kuin prosessikonsulttina ja johdon luotettavana coachina. Jarilla on kokemusta myös verkosto-ohjelmien ja tutkimusavusteisten työelämän kehittämishankkeiden projektijohtamisesta.

Jari on aloittanut Salivirralla vuonna 2019.

Jarin erikoisosaaminen:

  • Strategiatyön ja toimeenpanon suunnittelu ja johtaminen
  • Johtamisjärjestelmien, johtoryhmien ja johtajuuskäyttäytymisen arviointi ja kehittäminen
  • Verkosto-ohjelmat ja kehittämishankkeet
  • Ylemmän johdon yksilö- ja ryhmäcoaching

Haastava sote-ympäristö vaatii johtajuutta – uudistumiskykyä ja sitoutuneisuutta coachingilla