Jari Salomaa

Jari Salomaa

johdon coach, kehitysjohtaja

Hallintotieteiden lisensiaatti, MJD, CBC

Elämme paradoksien aikaa ja jokainen meistä kaipaa ratkaisuja ja vastauksia. Teknologisten ratkaisujen, erilaisten kokonaisuuksien yhteen toimivuuden ja työn murroksen ymmärtäminen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa edellyttää myös johtajuuden ja kulttuurin uudelleenarviointia. Arvojen ja eettisyyden sekä työelämän laadun kysymykset nousevat kriittisiksi. Me haluamme olla tässä keskustelussa mukana tulkkina ja tulkitsijana.

Jari on koulutukseltaan hallintotieteiden lisensiaatti, MJD (Diploma in Marketing Management). Hän on työskennellyt koulutus- ja konsultointiyritysten johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä yli 20 vuoden ajan. Asiakastoimeksiannoissa hänen erityisosaamistaan ovat strategioiden laadinta ja toimeenpano, johtamisjärjestelmien uudistaminen sekä muutos- ja johtamiskyvykkyyden kehittäminen johdon ja johtoryhmien coachina. Jari on Certified Business Coach CBC ja erikoistumassa ylimmän johdon coachiksi.

Kokemus vaativista johtotehtävistä ja erilaisten asiakasorganisaatioiden johdon tukemisesta muutostilanteissa antaa Jarille ymmärrystä ja näkemystä auttaa asiakasta löytämään juuri niitä ratkaisuja tai kehityssuuntia, joilla on merkitystä ja vaikuttavuutta yksilöille ja yhteisöille. Jaria voidaan hyödyntää niin toiminnan ulkoisena arvioijana, auditoijana tai selvityshenkilönä kuin johtoryhmien ja johdon fasilitoijanakin.

Jari on aloittanut Salivirralla vuonna 2019.

Jarin erikoisosaaminen:

  • Strategiatyön ja toimeenpanon johtaminen, muutosprosessien ja -johtamisen suunnittelu ja toteuttaminen
  • Johtamisjärjestelmien, johtoryhmien ja johtajuuskäyttäytymisen arviointi ja kehittäminen
  • Ylimmän johdon yksilö- ja ryhmäcoaching

Salivirran johtajuusblogisarja: Johtajuuden kokemus ratkaisee, onnistummeko uudistumaan

Miten soteuudistus ja muut johtajuuden haasteet kohdataan julkisten sote-organisaatioiden johtoryhmissä? Miten johtajuutta voidaan tukea ja vahvistaa? Näihin kysymyksiin yritän löytää vastauksia Profession järjestämän Tulevaisuuden sairaala 2020 -tapahtuman alustuksessani 3.9.2020. Ohessa blogini, jossa avaan havaintojani ja ajatuksiani teemasta. Eräs julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmän jäsen kysyi minulta viime vuoden lopulla ahdistuneena: ”Jari, millaista johtajuutta uskot meiltä… Read more »

Salivirran johtajuusblogisarja osa 1/10. Kasva täyteen johtajuuteen – pysähtymällä.

Kuka minä olen? Johtajuuden ytimessä on oman identiteetin tunteminen. Blogisarjani esittelyssä kerroin, että maalaan näissä kirjoituksissa oman tulkintani johtajuuden taulusta. Sen tarkoituksena on auttaa lukijaa havaitsemaan ja tulkitsemaan johtajuuteen liittyviä osa-alueita kenties uudella tavalla. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa pysähdyn identiteetin ja itseymmärryksen ääreen. Jatkuvaa kysymistä ja tutkimustyötä Psykologiassa identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään, ja… Read more »

Salivirran johtajuusblogisarja, osa 0/10: Kasva täyteen johtajuuteen – pysähtymällä

Prologi: miksi kirjoitan johtajuudesta? Toimin työkseni johdon coachina ja olen kokenut johtajuuteen liittyvät ilmiöt mielenkiintoisiksi jo pitkään. Oikeastaan niin pitkään kuin olen ollut niiden kanssa tekemisissä joko johtajana tai johdettavana työntekijänä. Eli kuta kuinkin koko urani ajan aina torimyyjän hommista erilaisten johtajatehtävien kautta tähän päivään. Taitaa olla niin, että olemme työelämässä aina joko itse johtajia… Read more »

Yksityisen sote-palvelutuotantokentän visio ja tiekartta sote-tiedonhallintaan – tavoitteet ja tarkoitus palvelutuotannon sujuvoittamiseksi

Puheenvuoroni Hyvinvointiala HALI ry:n ”sote-tiedonhallinnan visio 2030 ja tiekartta” -avausseminaarissa. Mistä on kyse ja miksi tämän tulee kiinnostaa sote-alan ylintä johtoa?

Turvallisuuden merkitys korostuu: Salivirran turvallisuuden, riskienhallinnan ja laadun palvelut tukenasi

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sen myötä tietotekniikan tuomat riskit ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosien aikana myös meillä Suomessa. Salivirta on luotettava yhteistyökumppanisi nyt myös turvallisuuden, riskienhallinnan ja laadun kehittämisessä.