Janne Lepistö

Janne Lepistö

Johtava konsultti
Kauppatieteiden maisteri
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti

It’s Only Rock ’n’ Roll (But I Like It)

Janne Lepistö on kokenut ja rohkea terveydenhuollon palvelujen ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittäjä. Vahvana osaamisena Jannella on potilastietojärjestelmät ja terveydenhuollon tietojärjestelmäekosysteemien uudistaminen sekä terveydenhuollon ammattilaisten, että palveluiden asiakkaiden näkökulmasta.

Janne on ollut toteuttamassa kymmeniä muutosprojekteja yksityisellä sektorilla. Hän on ollut myös kehittämässä uusia palveluita kansallisella tasolla. Jannella on syvä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaosaaminen ja käytännönläheinen, tuloksellinen ja järjestelmällinen toimintapa projekteissa.

Janne on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2007.

Jannen erikoisosaaminen

Strategiatyö ja tietojärjestelmäekosysteemit

  • Strategiatyön fasilitointi
  • Tietojärjestelmäkokonaisuudet palvelutoiminnan tukena ja toiminnan uudistamisen mahdollistajana
  • Yksityisen terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri ja kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen hyödyntäminen

Palvelujen kehittäminen

  • Palveluliiketoiminnan muutosten suunnittelu ja läpivienti
  • Kehitys- ja muutosprojektien johtaminen

Vaatimusmäärittelyt ja hankinnat

  • Vaatimusmäärittelyt
  • Kilpailutukset, erityisesti yksityinen sektori (potilastietojärjestelmät, sähköinen asiointi)