Heikki Pulkkinen

Heikki Pulkkinen

Johtava konsultti
Diplomi-insinööri

Asiakaslähtöisten palvelujen ja toimintamallien kehittäminen edellyttää holistista näkemystä! Digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien näkemyksellistä hyödyntämistä, käytännönläheistä arjen arkkitehtuuria, sekä uskallusta kyseenalaistaa nykyiset toimintatavat ja asettaa asiakas aidosti kehittämisen keskipisteeseen.

Heikki on innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen kehittäjä, joka on toiminut palveluarkkitehtinä, kehityspäällikkönä, erityisasiantuntijana ja projektipäällikkönä vuosikymmenen ajan julkishallinnon ja yksityissektorin kehityshankkeissa.

Hänellä on monipuolista kokemusta digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisestä kehittämisen eri tasoilla: sote-sektorin palvelujen sekä toimintaprosessien muotoilusta, digitaalisten ratkaisujen kehittämisestä, kunta- ja kaupunkiorganisaatioiden digistrategiatyön fasilitoinnista, sekä tietohallinnon toimintamallien kehittämisestä.

Heikki on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2017.

Heikin erikoisosaaminen

  • Palvelu- ja toimintaprosessien mallintaminen, kehittäminen ja uudistaminen
  • Digistrategiatyön fasilitointi
  • Palvelumuotoiluajattelun sekä teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä
  • Asiakkaalle sekä organisaatiolle lisäarvoa tuottavien tietojärjestelmien ja ratkaisujen määrittely
  • Ketterän kehittämisen menetelmien soveltaminen osana käytännön kehitystyötä ja projektijohtamista
  • Kyky kommunikoida liiketoimintajohdon, käytännön tasolla työskentelevien ammattilaisten sekä loppuasiakkaiden ja IT-insinöörien ymmärtämällä kielellä