Elina Laukka

Elina Laukka

Johtava konsultti
Terveystieteiden maisteri ja väitöstutkija (terveyshallintotiede), hallintotieteiden maisteriopiskelija (Johtamisen psykologia), sairaanhoitaja (AMK)

Every new digital health solution starts from a vision. As stated by Warren Bennis: “Leadership is the capacity to translate vision into reality.

Elinalla on monipuolista kokemusta opetus-, tutkimus- ja hankekoordinaatiotehtävistä yliopistossa sekä kansallisessa tutkimuslaitoksessa. Lisäksi hänellä on kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueesta niin sote-ammattilaisen, kehittäjän kuin kouluttajankin näkökulmasta.

Elinan erityisenä mielenkiinnonkohteena ja väitöskirjan aiheena on johtajuus digitaalisissa terveyspalveluissa. Lisäksi hänellä on erikoisosaamista digitalisaation käyttöönottoprosessien tutkimuksesta sekä kehittämisestä ja asiakas- ja käyttäjänäkökulmien kartoituksesta ja tutkimuksesta erilaisten digitaalisten palveluiden piirissä. Elinalla on myös vahva pedagoginen osaaminen.

Elina on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2022.

Elinan erikoisosaaminen

Opetus ja tutkimus

  • Verkkopedagogiikka, -ohjaus ja -fasilitointi
  • Laadullinen tutkimus
  • Kokemuksen tutkimus

Hanketyö

  • Suunnittelu ja koordinointi
  • Verkostotyöskentely
  • Sote-toimialatuntemus

Digityö

  • Johdon koulutus ja työpajat
  • Digitalisaation käyttöönoton tukeminen