Anja Mursu

Anja Mursu

Johtava konsultti, osakas

Kauppatieteiden tohtori

Anja on toiminut konsulttina, tutkijana, opettajana ja projektipäällikkönä toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämishankkeissa yli kaksikymmentä vuotta. Tiedonhallinnan kehittäjänä ja projektipäällikkönä hänellä on laaja näkemys niin yksityisen sektorin kuin myös julkisen sektorin liiketoimintalähtöisen tietojenkäsittelyn analysoinnista, toimintaprosessien mallintamisesta ja kehitystarpeiden kartoittamisesta. Tutkijana hänellä on kyky nähdä oleelliset asiat ja hahmottaa toiminnan kokonaiskuva.

Anja on työskennellyt Salivirrassa vuodesta 2007.

Anjan erikoisosaaminen

Tiedonhallinnan kehittäjänä

  • toimintatapojen ja –prosessien läpikäynti ja kehittämistarpeiden tunnistaminen,
  • tiedonhallinnan kokonaisvaltainen kehittämissuunnittelu (IT-strategiat),
  • tietojärjestelmien vaatimusmäärittely ja hyödyntäminen

Prosessikonsulttina

  • liiketoimintaan perustuva tiedonhallinnan kehittäminen
  • ydin- ja tukiprosessien mallintaminen ja kokonaisarkkitehtuurin analysointi sekä
  • muutoksen hallinta organisaatioissa.

Konseptisuunnittelijana

  • palvelukonseptien määrittely ja tuotteistaminen liiketoimintaan perustuen,
  • ydin- ja tukitoimintojen analysointi.

Anjalla on laajalti kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasta sekä sähköisestä asioinnista ja palveluseteliin liittyvästä toiminnasta. Hän hallitsee asiakasta osallistavien menetelmien hyödyntämisen – haastattelut, työpajat ja kyselyt – sekä merkittävät tutkimus- ja analyysimenetelmät.

Salivirta tukena Tansanian Health Information System -hankkeessa

Salivirta on Tansanian tukene terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöönotossa. Tansanian hallituksen suunnitelmana on ottaa käyttöön sähköinen järjestelmä julkisissa sairaaloissa, hyödyntäen paikallista järjestelmäkehitystä. Tavoitteena on järjestelmä tiedon keräämiseksi, tallentamiseksi ja hyödyntämiseksi päätöksenteossa, tilastoinnissa, koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Tavoitteet ja vaikutukset kehittämisessä

Pomppaan nyt etäämmälle kotoisesta sote-kehityksestä ja digitalisaatiosta. Olin aiemmin työelämässä mukana kehittämässä elinkelpoista kestävää informaatioteknologiaa Afrikassa. Teimme informaatioteknologian avulla maailmasta parempaa paikkaa elää ja asua.