Strateginen johtaminen

Julkisjohtaminen ja lähiverkon voima

Salivirtalaisen sotemuotoilun saralla havahduin viimeksi itseohjautuvuuden edenneen jo syvälle julkisiin organisaatioihin ja niiden johtamiseen. Tämä havainto oli minulle tuore ja ilahduttava, olenhan itsekin taustaltani julkisen soten kasvatti. Konsultin työssä jokaisesta toimeksiannosta jää jotain myös konsultin omaan työkalupakkiin ja viime aikoina olenkin justeerannut omia käsityksiäni julkisesta johtamisesta. Antakaas kun avaan hieman. Julkinen johtaminen tai julkisjohtaminen on… Read more »

Haastava sote-ympäristö vaatii johtajuutta – uudistumiskykyä ja sitoutuneisuutta coachingilla

Johtajuus muutoksessa Sote-johtaminen on historiansa kenties suurimman muutoksen edessä. Hallituksen sote-uudistus käynnistyy maakunnissa tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistusohjelmin. Tavoitteena on siirtyminen 21 hyvinvointialueeseen vuoden 2023 alusta. Samaan aikaan sote-organisaatiot toteuttavat parhaansa mukaan jo vahvistettuja strategioitaan ja kehitysohjelmiaan kiristyvän ja epävarman taloustilanteen ilmapiirissä. Keskellä nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä on suuri paine modernisoida johtamistyötä sekä uudistaa työ- ja palvelukulttuuria.… Read more »

Salivirran johtajuusblogisarja: Johtajuuden kokemus ratkaisee, onnistummeko uudistumaan

Miten soteuudistus ja muut johtajuuden haasteet kohdataan julkisten sote-organisaatioiden johtoryhmissä? Miten johtajuutta voidaan tukea ja vahvistaa? Näihin kysymyksiin yritän löytää vastauksia Profession järjestämän Tulevaisuuden sairaala 2020 -tapahtuman alustuksessani 3.9.2020. Ohessa blogini, jossa avaan havaintojani ja ajatuksiani teemasta. Eräs julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmän jäsen kysyi minulta viime vuoden lopulla ahdistuneena: ”Jari, millaista johtajuutta uskot meiltä… Read more »

Salivirran johtajuusblogisarja osa 1/10. Kasva täyteen johtajuuteen – pysähtymällä.

Kuka minä olen? Johtajuuden ytimessä on oman identiteetin tunteminen. Blogisarjani esittelyssä kerroin, että maalaan näissä kirjoituksissa oman tulkintani johtajuuden taulusta. Sen tarkoituksena on auttaa lukijaa havaitsemaan ja tulkitsemaan johtajuuteen liittyviä osa-alueita kenties uudella tavalla. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa pysähdyn identiteetin ja itseymmärryksen ääreen. Jatkuvaa kysymistä ja tutkimustyötä Psykologiassa identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään, ja… Read more »

Salivirran johtajuusblogisarja, osa 0/10: Kasva täyteen johtajuuteen – pysähtymällä

Prologi: miksi kirjoitan johtajuudesta? Toimin työkseni johdon coachina ja olen kokenut johtajuuteen liittyvät ilmiöt mielenkiintoisiksi jo pitkään. Oikeastaan niin pitkään kuin olen ollut niiden kanssa tekemisissä joko johtajana tai johdettavana työntekijänä. Eli kuta kuinkin koko urani ajan aina torimyyjän hommista erilaisten johtajatehtävien kautta tähän päivään. Taitaa olla niin, että olemme työelämässä aina joko itse johtajia… Read more »

Organisaatiotodellisuudesta ja huonosta johtamisesta

Vuosi vaihtui, ja samalla alkoi uusi vuosikymmen. Ihmisillä on usein tapana ajatella ja kirjoittaa historiaa siten, että eri vuosikymmenillä kerrotaan olleen omanlaisensa henki. Se on ikään kuin vuosikymmenen läpi jatkunut ja rakentunut teema, jonka varaan kirjoitetaan ehjä tarina kyseisestä ajasta. Joku voisi kirjoittaa, ja ehkä on jo kirjoittanutkin, palan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon historiaa: ”soten… Read more »

Lujuudella ja lempeydellä -niin johtoryhmissä kuin potilaan hoidossa

Vuodenvaihde on usein se hetki, kun pysähdytään pohtimaan taakse jäänyttä vuotta ja sen tapahtumia. Onnistuimmeko saavuttamaan asetetut tavoitteet ja johdettiinko toimintaa siten, kuin oli suunniteltu? Entä olinko itse sellainen johtaja, jota tavoittelin? Itsereflektion sekä siihen liittyvien asioiden lisäksi on hyvä tarkastella myös laajempia trendejä ja EBM:ään (evidence based medicine) nojaavana olenkin erityisen kiinnostunut siitä, mitä… Read more »

Soten pirulliset ongelmat ja kuinka niiden kanssa tullaan toimeen

Odotettavissa ankaraa ´kompleksisuutta´ ja ´pirullisia ongelmia´: hyvinvointipalveluiden sääkartta on niitä sakeanaan. Tämä pätee niin paikalliseen sote-säätilaan kuin myös laajempiin soten ilmastoennusteisiin. Kompleksisuudesta ja pirullisista ongelmista puhutaan paljon, eikä ole sattumaa, että nämä käsitteet ovat suosiossa sote-tulevaisuutta ja -ongelmia kuvattaessa. Mikä on pirullinen ongelma? Hallinnon ja johtamisen tutkimuksessa kompleksisuuden käsitettä käytetään kuvaamaan kokonaisuutta, jonka osaset ovat… Read more »

Peruspalveluiden kehittämisen ydinkysymykset – perusasioiden äärelle

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat haastava palvelutuotannon erityistapaus. Kunnat (sote-uudistuksen myötä mahdollisesti tulevaisuudessa maakunnat) ovat velvoitettuja järjestämään palvelut alueensa asukkaille, siis ihan kaikille. Tämä on yhteiskuntamme tärkeä arvovalinta, ja sitä tukevat kaikki merkittävimmät instituutiomme. Palveluita tuotetaan vastaamaan ihmisten tarpeisiin, ja siksipä niillä on hyvin erilaisia käyttäjäryhmiä. Lisäksi on myös joukko ihmisiä, joilla olisi tarvetta sote-palveluille, mutta… Read more »

Uusin voimin kohti sotea – peruspalvelut edellä!

Uuden hallituksen sote-ponnistelut ovat käynnistymässä. Hallitus on linjannut, että päävastuu palvelutuotannosta tulee säilymään julkisella sektorilla, yksityisen ja kolmannen sektorin täydentäessä palvelutarjontaa. Tälle kierrokselle lähdetään ilman suunnitelmia valinnanvapaudesta ja tämänkertaisen ponnistuksen viemiseksi maaliin on valmisteluun tarkoitus osallistaa kaikki eduskuntapuolueet. Hallitusohjelma linjaa edeltäjänsä tavoin, että   Sote-uudistus takaa palvelut kansalaisille yhdenvertaisesti  Perustason palvelut luvataan järjestää lähipalveluina  Kotiin vietäviä palveluita kehitetään  Sote-palveluiden tulee olla entistä vaikuttavampia ja kustannustehokkaita Katse peruspalveluihin  Toivottujen vaikutusten aikaansaaminen edellyttää muutakin kuin… Read more »